1.305 padrins cobren una pensió de solidaritat d’un import mitjà de 494,35 euros

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així ho reflecteix la resposta escrita que el ministeri ha fet arribar a la consellera general del grup socialdemòcrata Susanna Vela. Totes elles se centren a obtenir dades sobre les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social que s’atorguen a persones grans. Dues són les més habituals, segons la informació facilitada. Per un costat hi ha la pensió de solidaritat per a la gent gran. A 31 de maig té un total de 1.305 beneficiaris, dels quals 431 homes i 874 dones. Segons el ministeri, l’import mitjà queda lleugerament per sota dels 500 euros. En concret, 494,35. Des del ministeri es recorda que “tot sovint són un complement d’una altra pensió contributiva”. Per altra banda, també es comptabilitzen un total de 5.259 beneficiaris (2.037 homes i 3.222 dones) que perceben un complement no contributiu a la seva prestació. En aquest cas, la mitjana de l’import és de 118,56 euros. A aquests cal sumar les encara 16 pensions ‘De Gaulle’ pagades des de la CASS, amb una xifra mitjana de 318,30 euros. En la resposta també es donen dades actualitzades d’altres ajuts per a la gent gran. 34 persones perceben actualment l’ajuda per necessitats bàsiques (423,27 de mitjana) i 4 més en reben per poder accedir al Servei d’Atenció Domiciliària. En aquest cas, l’import per persona és de 1.282,65 euros. Altres dos ajuts existents són el que permet accedir al Servei d’Atenció Residencial, amb 79 persones que el perceben (1.188,80 euros de mitjana) i el de lloguer. En aquest cas, hi ha 624 beneficiaris, amb un import mitjà de 401,70. Des de Govern s’assegura que s’intenta fer el pagament amb una certa celeritat. Així, s’indica que “si no es produeix cap incidència, aquest s’efectua com a màxim en un termini de quinze dies des que s’ha resolt”.