Andorra Endavant alerta que el malestar al SAAS “pot generar una onada de baixes laborals”

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Amador pretén saber, entre altres coses, quines mesures de força, de reivindicació, poden tenir els professionals sanitaris si és que, com hauria resolt el departament de Treball, el dret de vaga no el poden exercir els treballadors del SAAS. El comitè d’empresa i la branca sanitària de l’USdA haurien preguntat sobre la qüestió a inspecció laboral davant la possibilitat que en algun moment s’hagin de plantar els professionals davant el clima enrarit que suposadament es viu a l’hospital. La parlamentària demana, per exemple, si “s’ha considerat l’impacte de les possibles baixes laborals per depressió, ansietat i estrès degut al malestar persistent manifestat pel treballadors del SAAS en la qualitat de l’atenció sanitària proporcionada als pacients” i s’interessa per saber “quants treballadors del SAAS es troben en situació de baixa laboral”, “quants treballadors del SAAS es troben en situació de baixa laboral per depressió o altres afectacions de salut mental” i si “hi ha hagut un augment en el nombre de baixes laborals per afectacions de salut mental en els darrers mesos o anys”. També es pretén saber “com s’han gestionat les baixes laborals per afectacions de salut mental fins ara”. DRET A VAGA En el marc d’aquesta bateria de preguntes, Andorra Endavant demana explicacions sobre quins fonaments específics de la Llei i del conveni col·lectiu del SAAS es basa el departament de Treball per haver rebutjat la sol·licitud d’exercir el dret de vaga. També, la consellera general Noemí Amador, creu que caldria, en cas de no poder exercir el dret de vaga, proposar als treballadors del SAAS unes mesures alternatives de reivindicació o de gestió de les peticions del col·lectiu del SAAS per a que els treballadors del SAAS puguin fer sentir les seves demandes i ser escoltats per la direcció del SAAS i les autoritats pertinents. Vist que segons la resolució d’Inspecció de Treball, els professionals sanitaris estan subjectes a un conveni que impedeix la convocatòria de vagues per pressionar en les seves reivindicacions, Andorra Endavant subratlla que la llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, en el seu article 9.1, estableix que “el dret de vaga es pot exercir quan constitueixi una mesura reivindicativa de caràcter laboral que afecti el col·lectiu d’assalariats que la convoca i hi participa”. A més, l’article 9.1.b permet les vagues que busquin la interpretació, el compliment o l’alteració d’un acord o conveni col·lectiu a causa d’un canvi substancial de les circumstàncies. L’article 10 de la mateixa llei especifica que “els assalariats de l’empresa o del centre de treball, els seus representants, i les organitzacions sindicals representatives tenen la legitimació per exercir el dret de vaga”. Andorra Endavant creu urgent també pal·liar el malestar dels treballadors del SAAS, ja que cal assegurar el benestar dels treballadors i alhora la qualitat de l’atenció sanitària als pacients.