Andorra Endavant exigeix al SAAS mesures per redreçar el clima laboral i l’atractiu professional

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

I per tornar a moure la qüestió i tornar a situar el debat sobre la taula, la consellera general Noemí Amador ha entrat una bateria de preguntes que el Govern haurà de respondre. És clar, en molts casos ho haurà de fer, si escau, amb el beneplàcit del SAAS. Amador, presidenta suplent del grup parlamentari encapçalat per Montaner, demana entra altres coses quines accions concretes té previstes el Govern per abordar el malestar constant denunciat pels treballadors del SAAS. O si el Govern està disposat a reexaminar les demandes d’Andorra Endavant, exposades en l’exposició de motius, en llum de les contínues queixes dels sanitaris i els desafiaments persistents. Altres sol·licituds que fa la parlamentària és conèixer el pla del Govern per involucrar els treballadors del SAAS i els sindicats en la revisió de les condicions laborals i el conveni col·lectiu i també pretén saber com pensa el Govern abordar la manca creixent de personal mèdic i les condicions laborals desfavorables en comparació amb els països veïns. Dues qüestions més és com afronta l’executiu els problemes addicionals derivats de la llei del català, especialment pel que fa a la integració dels metges que no parlen aquesta llengua i quines iniciatives està prenent el Govern per garantir la retenció de personal mèdic qualificat al SAAS i assegurar un sistema de salut eficient i eficaç. HISTÒRIC Andorra Endavant porta temps interessant-se per la situació que es viu al SAAS. Les demandes han inclòs la implementació d’enquestes per avaluar el lideratge i la satisfacció del personal, la revisió de les condicions laborals i la necessitat de prendre mesures urgents per millorar les condicions socials i salarials dels professionals sanitaris d’Andorra. També s’ha destacat el possible impacte negatiu de la llei del català sobre els metges que no parlen aquesta llengua i les dificultats d’allotjament dels professionals sanitaris. Tot i que aquestes sol·licituds reflecteixen una preocupació contínua per la qualitat assistencial i la retenció de personal mèdic qualificat, fins ara no han estat acceptades. La formació pretén saber quines iniciatives està prenent el Govern per garantir la retenció de personal mèdic qualificat al SAAS i assegurar un sistema de salut eficient i eficaç Al desembre de 2022, Carine Montaner va proposar criteris d’avaluació del lideratge per part del personal per obtenir resultats factuals sobre la vàlua dels directius. Al febrer de 2024, Andorra Endavant va destacar la situació preocupant del sistema de salut i va subratllar la necessitat d’una acció immediata per abordar la manca de personal mèdic i les condicions laborals desfavorables. La urgència de revisar els salaris i els horaris laborals es va posar de manifest, ja que no reaccionar podria resultar en la pèrdua de treballadors i la disminució de la qualitat assistencial. Al juny de 2024, Noemi Amador va demanar una enquesta anònima a tots els treballadors del SAAS per identificar punts a millorar. Aquesta demanda també va ser rebutjada. Amb tot, denuncia Andorra Endavant, l’ambient amb què treballen els professionals del SAAS és cada vegada més crític i hi ha una “necessitat urgent de solucionar els problemes que fa massa anys que perduren”. D’aquí que es reclamin solucions i mesures i que es tinguin en compte, també, “els problemes addicionals derivats de la llei del català que afecta la integració dels metges que no parlen aquesta llengua, així com els problemes d’allotjament que pateixen molts professionals sanitaris”.