Aprovat amb nota el pla del ‘més llibres i menys pantalles’ encara que necessita progressar

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Hi ha també plena coincidència en què l’educació no pot ser motiu de guerra política. També hi ha unitat en què s’ha de respectar el treball fet d’anys i panys i que no es poden fer canvis bruscos que posin en risc el sistema. Que calen canvis, és clar. I els uns hi posen l’accent en un punt i els altres en altres. Que hagi transcendit finalment el resultat de les avaluacions fetes per PISA for Schools, per exemple, és especialment celebrat per Concòrdia, que conjuntament amb amb Andorra Endavant consideren que si s’haguessin posat abans sobre la taula les deficiències detectades en les anàlisis realitzades segurament s’hauria pogut actuar amb més celeritat i consolidar més i millor el Permsea. Puig: “És significatiu el fet de planificar-se el pla de millora des de diferents àmbits. I també és rellevant el fet que es proposi més exercitació a l’aula i a casa d’aquests aspectes a millorar” La consellera general demòcrata Carol Puig es refereix al pla de millora afirmant que “el fet de planificar-se des de diferents àmbits és significatiu. Des de l’equip directiu dels centres, així com des de l’ensenyament dels docents, amb una planificació, metodologia i avaluació de l’alumnat, i amb un pla de formació en didàctica de les competències, com s’ha fet, per exemple, fins ara, amb la matemàtica”. També és igual “de rellevant el fet que es proposi més exercitació a l’aula i a casa d’aquests aspectes a millorar”. Puig destaca que “és vital el fet de no deixar d’utilitzar les noves tecnologies, sinó utilitzar-les com una eina de recerca, per tant, és un fet a ressaltar la proposta de la reducció a l’aula de l’ús de les pantalles en processos d’aprenentatge. Amb aquest pla de millora, especialment incidint en l’avaluació, el ministeri pretén posar eines per a una evolució d’aquests aspectes de l’aprenentatge”. [related:articles:1] Una altra educadora ara posada en política parlamentària com la consellera de Concòrdia Maria Àngels Aché celebra “aquestes mesures de millora que van presentar; és un primer pas en una bona direcció, és una primera decisió valenta i caldrà reforçar aquestes habilitats” com el càlcul, la producció escrita o la comprensió lectora. Aché diu, benentès, positivament, que les mesures “són insuficients perquè hi hagi una millora significativa”. I s’explica: “Insuficients en el sentit que seran mesures que s’hauran d’anar ampliant a curt o mitjà termini” tot tenint en compte que “un sistema educatiu que ha estat bolcat en molts canvis tampoc seria prudent fer un canvi metodològic dràstic”. Un moment de la compareixença. | CONSELL GENERAL La consellera de Concòrdia valora també que s’hagin fet públics els resultats de les avaluacions de PISA for Schools “tal i com vam demanar”. “Es un pas cap a la transparència i la millora del sistema educatiu.” Ara bé, “el Permsea es va implantar fa deu anys i encara no s’havia publicat mai cap valoració fins ara, cosa que podia haver retardat l’aplicació d’alguna mesura correctora que potser hauria estat necessària”. I en certa forma també sobre això es refereix la parlamentària d’Andorra Endavant Noemí Amador. “És positiu que es facin avaluacions externes, però potser s’hagués hagut fer abans perquè s’hauria fet una millor consolidació del sistema Permsea”. Aché: “Celebrem aquestes mesures de millora que van presentar; és un primer pas en una bona direcció, és una primera decisió valenta, però aquestes mesures s’hauran d’anar ampliant a curt o mitjà termini” La també docent, en aquest cas especialista en anglès i consellera d’Andorra Endavant posa molt l’accent en els professionals de l’educació. “És un bon moment per fer una reflexió per implementar una millora del sistema educatiu” però avisa que “a nivell dels canvis implica que als docents se’ls hi afegeix més feina, més formacions i s’han de refer programacions. S’ha de valoritzar la feina del docent i agilitzar tots els tràmits administratius o altres tasques no docents directes perquè hi ha una sobrecàrrega de feina que a través d’una plataforma digital o d’altres eines seria una de les millores a fer el més aviat possible per tal que els docents puguin centrar-se en allò que és important que és formar els alumnes i formar-se ells mateixos”. Per a Noemí Amador, cal valorar “molt positivament que es faci una reflexió profunda en el model d’avaluació, que es facin canvis a nivell de les notes s’ha de millorar per facilitar la feina dels docents” i també és necessària “una reflexió profunda quan a l’us de les pantalles, com l’iPad. A segona ensenyança passen moltes hores davant de les pantalles i si contemplem tots els riscos que hi ha i hi afegim ara la intel·ligència artificial s’ha d’actuar l’abans possible per evitar no posar els infants en risc o que utilitzin inadequadament tot el que és el món digital”. Amador: “És un bon moment per fer una reflexió per implementar una millora del sistema educatiu” La socialdemòcrata Susanna Vela deixa clar que l’estat de l’educació i els resultats de les avaluacions “ens preocupen”. Però evidencia que “som ferris defensors de l’Escola andorrana. Tots aquests anys s’ha treballat de valent i tots aquests resultats s’assemblen molt als resultats dels països veïns i evidentment això pot fer mal. La qüestió és que ens hem de prendre les avaluacions com a instruments que serveixen per a millorar”. I afegeix: “Si hi ha coses que no acaben de funcionar o no estan donant els resultats esperats, han de servir per recapacitar i prendre mesures i una sèrie d’accions perquè millori tots aquells aspectes que ara han sortit mal valorats”. Vela també considera “important tot el que es faci en el cos d’educació, tot el tema de l’organització dels professionals, la formació dels equips directius en tot el que és avaluació, tota la didàctica de les competències, especialment les matemàtiques”. Per tant, “totes aquelles accions que se’ns van comunicar, el fet de dedicar una hora setmanal a desenvolupar la comprensió lectora, tot el tema de tècniques per poder treballar bé les llengües vehiculars, el tema de les pantalles, és important aquesta reducció en l’ús, és un tema compartit en tots els sistemes educatius del nostre entorn i tot el tema de totes aquestes competències, que potser s’haurien deixat una mica de banda amb el tema de l’ús de les pantalles, el tema de la producció escrita, de fer esquemes, d’aprendre apunts”. TOTS A L’UNA Tots els grups, d’una manera o altra, coincideixen en un prec que va fer el ministre d’Educació. Ladislau Baró va afirmar durant la compareixença d’aquest dilluns que no es podia arribar a parlar de pacte d’Estat. Però sí de consens al tomb de l’educació i, especialment, de no fer una guerra política sobre aquesta matèria. La demòcrata Carol Puig, professional de la docència, en fa la seva pròpia lectura: “L’educació no és un tema polític, sinó que tots hem de treballar en una direcció conjunta per millorar tots aquells aspectes de l’educació que ens preocupen a tots. L’excés i l’evolució de les noves tecnologies ha portat els nostres nens, joves i adolescents en general a un seguit de mancances que ara estan més latents.” Vela: “S’ha fet un treball extraordinari. Són molts anys d’esforços. La concreció de la reforma educativa en el Permsea ha estat costosa. Hi ha molts esforços fets i només per això s’ha de respectar el treball de les persones i dels centres, dels docents i del ministeri. L’altra cosa és veure aquelles millores que s’han de poder implementar a la vista d’aquestes avaluacions” Puig, parafrasejant el ministre diu, manté que “l’important és incidir que els canvis estan en procés, que es prendran mesures per millorar. Fer un anàlisi del sistema educatiu i posar-hi fil a l’agulla només ens ha de portar a una millora de resultats. Els processos d’avaluació, com els que s’han dut a terme, serveixen per detectar problemes i estan fets per a millorar i per detectar què cal que funcioni millor. És essencial fer un front comú per millorar en educació i penso que tots hi estem d’acord”. Concòrdia i també el PS segur que sí. Maria Àngels Aché indica que “estem d’acord” que l’educació “no pot ser una lluita política, per Concòrdia és un pilar del benestar que no hauria de ser objecte de cap pugna política”, remarca. D’aquí que “oferim la nostra col·laboració” per molt que es té clar que “caldran accions més contundents perquè es vagi notant” els canvis proposats. Mentrestant, la socialdemòcrata Susanna Vela reflexiona que “s’ha fet un treball extraordinari. Són molts anys d’esforços. La concreció de la reforma educativa en el Permsea ha estat costosa. Hi ha molts esforços fets i només per això s’ha de respectar el treball de les persones i dels centres, dels docents i del ministeri. L’altra cosa és veure aquelles millores que s’han de poder implementar a la vista d’aquestes avaluacions”. I Vela encara aprofundeix en la seva reflexió: “A Andorra de l’educació no se n’ha fet mai una campanya contra el Govern. M’explico: tots els que hem tingut responsabilitats educatives hem anat recollint tot el treball que havien fet els nostres antecessors perquè pensem que amb allò en què no es pot improvisar és amb l’educació.” “Entenem que l’educació és suficientment important com perquè no estiguem constantment canviant. I és per això que jo entenc el prec que fa el ministre d’Educació que no ens hem de deixar portar per una qüestió política. El que hem de fer els grups de l’oposició, almenys parlo pel meu grup parlamentari i el meu partit, és estar molt atents a totes aquestes accions que se’ns van plantejar i a la feina que s’ha de fer.”