Càritas segueix ‘denunciant’ la dificultat que hi ha al país per accedir a un habitatge digne

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Càritas Andorrana va atendre durant el 2023 1.148 persones en els diferents programes de l’entitat, unes xifres que suposen una reducció del 12% respecte l’any anterior i per tant, es constata una normalització de les actuacions realitzades. En concret, aquesta reducció en l’atenció realitzada es fa palesa en l’Atenció Primària (-12%), Campanya de Reis (-10%), Rober (-45%), programa Suport (-33%), transeünts (-20%) amb l’única excepció del Banc d’Aliments que ha crescut considerablement, tant en la recepció de material (més de 19 tones) com en la demanda. La majoria de programes han tornat a xifres prepandemia gràcies a la situació econòmica globalment bona i al fet que Afers Socials, segons l’entitat, presta les ajudes necessàries L’ajuda proporcionada per l’entitat es reparteix en diferents projectes socials: Atenció Primària (568 persones), Banc d’Aliments (210 persones), Campanya de Reis (199 persones), Rober (118 persones), programa Suport (33 persones), Transeünts (16 persones) i Reforç escolar (4 joves i infants). Així ho indica la memòria d’activitat de l’organització (ONG) que ha fet pública aquest diumenge. En total, durant l’any 2023 es van destinar 470.110,27 euros als diferents programes d’acció social que té en marxa l’entitat amb l’objectiu d’atendre, acompanyar i donar suport a les persones vulnerables i en risc d’exclusió social. Els programes més importants són el Rober amb 213.418,51 euros, l’atenció primària amb 108.619,94 i el banc d’aliments amb 53.083,06 euros. Segons el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, aquestes xifres són el resultat de dos factors: “en primer lloc, a la bonança econòmica que ha tingut el nostre país, fet que comporta que, pràcticament, la població andorrana en edat laboral es trobi en una situació de plena ocupació, i en segon lloc al fet que des del Govern d’Andorra, i concretament des del ministeri d’Afers Socials, s’ofereixen moltes ajudes que sovint coincideixen amb els nostres programes”. La majoria de programes han tornat a xifres prepandemia. A part d’això, Rocamora també ha destacat que “un dels principals problemes socials a Andorra és la manca d’accés a un habitatge digne i assequible”. L’entitat participa a la Comissió Nacional de l’Habitatge i també disposa de quatre habitatges dels quals, dos s’han destinat a joves tutelats i els altres dos els utilitzen famílies de refugiats. Un dels pilars de l’entitat és el voluntariat que està format per un total de 89 persones que participen en l’acompanyament de les persones amb necessitats i també ofereixen una col·laboració activa en diferents projectes.