Cauen les demandes per responsabilitat contra l’Estat però solen garantir l’èxit al promotor

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Segons les dades del gabinet jurídic dependent de la secretaria general de Govern, de les deu demandes de responsabilitat de l’Estat que es van presentar el 2023 dues es van resoldre de manera desfavorable per a l’administració i dues més es van resoldre de manera parcialment desfavorable. La resta, en data 31 de desembre del 2023, estaven pendents de resolució. Durant l’any passat, a més, es van resoldre una dotzena d’accions que provenien del 2022. D’aquests dotze procediments resolts l’any passat i que provenien de l’exercici anterior, un va ser favorable per a l’administració, cinc han estat desfavorables i la resta desfavorables parcialment. És a dir, d’una manera o altra, el promotor de l’acció sempre sol treure’n alguna cosa. De les deu reclamacions que es van presentar el 2023, dues es van resoldre de manera desfavorable per a l’administració i dues més es van resoldre de manera parcialment desfavorable; la resta estan pendents. L’any anterior es van interposar 21 peticions Seguint amb les dades del 2023, en la jurisdicció administrativa, el gabinet jurídic del Govern -que és qui més accions o procediments reps però no pas tots, això ha de quedar clar- va rebre 38 demandes jurisdiccionals noves presentades pels interessats en primera instància, sis més que l’any anterior. D’aquestes 38, en data 31 de desembre del 2023, set han estat favorables per a l’Administració, un ha estat desfavorable, 29 estan pendents de resolució per part de la Batllia, i un procediment està suspès De les set resolucions favorables emeses per la Batllia, una persona ha interposat recurs d’apel·lació contra la sentència que li va ser notificada. En data 31 de desembre del 2023 el recurs d’apel·lació està pendent de resolució. En la jurisdicció civil, s’han iniciat 11 procediments durant el 2023, quatre menys que l’any anterior. D’aquests procediments, un ha estat favorable per a l’Administració, un altre ha estat desfavorable i la resta queden pendents de resolució. No s’ha presentat cap recurs d’apel·lació contra els procediments resolts. Igualment, en la jurisdicció civil, el gabinet jurídic defensa el Govern en recursos d’apel·lació relatius a menors en risc. Aquest any han arribat al departament set recursos d’apel·lació d’aquest tipus, un ha estat desfavorable, un favorable, un recurs no ha estat admès a tràmit i la resta queden pendents de resolució. En relació amb la jurisdicció penal, el Govern va interposar el 2023 dues denúncies davant de la fiscalia d’Andorra. De les dues, una ha estat arxivada en no veure-s’hi indicis de criminalitat. També correspon al gabinet jurídic assessorar l’administració general en qüestions de dret, sense perjudici de les funcions que, en aquest àmbit, pertoquen a altres departaments. Durant l’any 2023, el gabinet jurídic ha atès 609 sol·licituds d’assessorament dels ministeris i departaments de l’administració general. CASOS PENDENTS Durant l’any passat, a banda de resoldre’s casos interposats el mateix exercici, també se’n van resoldre d’altres que procedien d’exercicis previs. Del total de procediments resolts durant el 2023, en la jurisdicció administrativa, nou van ser favorables per a l’administració, un desfavorable, tres desfavorables parcialment, un procediment ha estat arxivat i dos suspesos. D’aquestes 16 resolucions, sobre vuit es va presentar recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia, per part de l’Estat o dels administrats, tres recursos ja van obtenir també resolució (un favorable per a l’administració, un desfavorable i l’altre desfavorable parcialment) i la resta queden pendents de resolució. Els quatre procediments de la jurisdicció administrativa -segona instància que quedaven pendents de resoldre pel Tribunal Superior de Justícia- han estat resolts de manera favorable per a l’administració. En relació amb la jurisdicció civil, del total de procediments resolts durant l’any 2023, sis han estat favorables per a l’Estat, un desfavorable i un procediment ha estat arxivat. I més enllà de les reclamacions contra l’Estat, pel que fa al recurs d’empara que restava pendent de resolució per part del Tribunal Constitucional durant el 2023, ho va ser de manera favorable per a l’administració.