Concòrdia tramita la llei per establir una moratòria urbanística d’un any

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El text ha estat admès a tràmit per sindicatura. La proposició de llei de moratòria temporal de l’atorgament de noves llicències urbanístiques té com a objectiu aturar aquestes sol·licituds, siguin per a desenvolupaments integrals o parcials així com per a obres de nova planta i plans parcials. Segons s’ha explicat en un comunicat, la suspensió té una durada màxima d’un any i està vinculada a la modificació de la Llei del sòl. Per tant, s’assegura que el Govern podrà decretar-ne la finalització un cop entri en vigor la legislació renovada. També es posa en relleu que la mesura tindrà excepcions. Serà en els casos de les llicències d’obra de nova planta promogudes pel Govern o pels comuns, les que es destinin a habitatge unifamiliar o ja estiguin en un nucli urbà. També en queden fora els projectes d’interès nacionals i els industrials i tecnològics d’alt valor estratègic, sempre que ho aprovi l’executiu o les corporacions parroquials. A la vegada, en queden fora aquells permisos ja entrats abans de l’entrada en vigor de la moratòria. Des de la formació es posa en relleu que la llei “neix arran del creixement urbanístic desmesurat que ha viscut Andorra els darrers temps, amb una entrada desorbitada d’inversors estrangers immobiliaris de caràcter especulatiu, que ha provocat tensions no només sobre el territori, sinó també sobre el medi ambient i sobre el conjunt del mercat de l’habitatge”. El grup parlamentari considera que per a un país com el Principat, “de dimensions reduïdes, recursos naturals escassos i una geografia de muntanya i accidental, la situació actual és especialment negativa”. Per això, consideren “inajornable” que “el creixement urbanístic s’adeqüi a les capacitats del territori”. Concòrdia troba “imprescindible adoptar les mesures que proposa en aquesta proposició de llei”, ja que cal “evitar un efecte crida”. Defensen que són accions que “ja recull l’article 31 de la Constitució, segons el qual l’Estat ha de vetllar per a l’ús racional del sòl i els recursos naturals, sense posar en risc les generacions futures”. La formació lamenta, en l’exposició de motius, que “cada cop s’urbanitzin més terrenys, però de manera desorganitzada, poc racional i poc integrada, la qual cosa està deteriorant l’entorn natural amb efectes irreversibles”.