Creixen un 13% les dones ateses per violència de gènere durant el primer semestre del 2024

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Segons les dades facilitades pel Govern, el servei va atendre el primer semestre del 2023 un total de 185 dones, mentre que aquest any n’han estat 24 més. D’aquesta manera es retorna a nivells similars als de fa dos anys, quan entre gener i juny es van atendre 218 casos de violència de gènere. Del total, 90 casos són nous, 88 són de prevalença, és a dir, que ja s’estaven tractant, i finalment hi ha hagut 31 retorns (persones que havien acudit al servei, que han marxat i que han tornat a patir algun abús). De fet, aquesta darrera és l’única xifra que queda per sota de la d’un any enrere, quan hi van haver 38 retorns, 81 casos de prevalença i 66 casos nous. Els registres del Govern també mostren que en 98 ocasions s’ha presentat denúncia, mentre que en 106 no i en 5 no contesten. Pel que fa al perfil de les dones ateses, majoritàriament tenen entre 28 i 51 anys, de fet s’han registrat 72 dones d’entre 28 i 39 anys i 72 més d’entre 40 i 51. Aquesta darrera franja ha registrat un increment notable, ja que el primer semestre del 2023 n’hi havia 48 per 67 de 28 a 39 anys. Per sota hi ha dones de 18 a 27 anys (27), i de 52 a 63 (22). Hi ha hagut 3 casos de 64 a 73 anys, 2 de joves de menys de 18 anys i 1 de més de 74.