Cultura destina 15.000 euros per promocionar joves artistes del país

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Segons s’ha explicat en roda de premsa, amb el programa Cultura pretén donar resposta a les necessitats formatives dels artistes d’Andorra amb més capacitats i trobar solucions a la falta de determinats serveis i plans formatius al país. Es tracta de facilitar tant l’accés a centres d’àmbit internacional especialitzats com la participació concursos i certàmens també d’àmbit exterior. El programa va destinat a joves entre 12 i 25 anys. Atès que cada candidatura comportarà una despesa diferent per a la realització de l’activitat corresponent, el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats en les candidatures. Enguany, la partida és de 15.000 euros, 5.000 més que l’any passat. Per accedir, cal ser andorrà o resident amb un mínim de cinc anys d’estada al Principat, demostrar que es té un expedient acadèmic destacat i acreditar una trajectòria i una formació en la disciplina artística escollida i que reuneix les condicions requerides per a la formació, projecte o concurs que vol realitzar. Els joves interessats tenen fins al 15 de setembre per presentar la documentació necessària per sol·licitar la beca. Posteriorment, una comissió d’avaluació, formada per professionals amb experiència en processos de selecció i de l’àmbit artístic, juntament amb un representant del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, estudiarà els dossiers de les candidatures i seleccionarà les que compleixin les condicions requerides en les bases i mostrin més potencial.