De l’assegurança privada a la targeta sanitària europea

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

És possible que quan decidim viatjar ni tan sols pensem en la cobertura mèdica. Ningú pensa que es posarà malalt o que tindrà una urgència durant les vacances o per un viatge de feina o d’estudis. Però pot passar. I fora d’Espanya, França i Portugal, amb qui la CASS té els pertinents convenis, els residents al Principat no tenen cobertura i per tant, rebre atenció mèdica suposa haver de pagar una factura íntegra abans d’abandonar l’hospital on ens hagin atès si no tenim una assegurança privada que respongui. Les asseguradores ofereixen diverses opcions; sovint, les targetes de crèdit també inclouen algun tipus d’assegurança en viatges, però el que és clar és que garantir uns mínims de cobertures suposa una despesa afegida i que en casos de persones amb determinades malalties pot arribar a ser, també, un obstacle perquè hi ha assegurances que no volen donar-los cobertura. Fora d’Espanya, França i Portugal, amb qui la CASS té els pertinents convenis, els residents al Principat no tenen cobertura Una situació que canviaria completament si finalment s’acaba donant el sí a l’acord d’associació. Un dels punts que inclou és l’accés a la targeta sanitària europea i per tant, que aquesta cobertura que avui es té gràcies als convenis amb França, Espanya i Portugal s’estengui als 27 països de la UE. Es tindrà la mateixa cobertura que qualsevol ciutadà de la Unió. I això què implica? Que si estem de viatge en territori europeu i ens han d’atendre d’urgència -en cap cas es contempla la cobertura per intervencions programades, ja que en aquest cas el cost aniria a càrrec del pacient-, si la visita és en un centre públic, ens atendran i “a diferència d’ara, que hem de satisfer la totalitat de la factura, tindrem el mateix tracte que qualsevol que cotitza en aquell país”, detalla el secretari d’Estat per a les relacions amb la UE, Landry Riba. És a dir, si la urgència és en un país on hi ha sanitat universal, d’entrada no haurem de pagar res; si és en un país amb copagament, haurem de satisfer la mateixa quantitat que qualsevol nacional satisfaria. I a partir d’aquí, ja s’activaria la maquinaria entre les seguretats socials de cada país per tramitar les factures corresponents i reclamar a l’assegurat el que es correspongui. “És un tema de tresoreria entre les seguretats socials”, remarca Riba, que recorda que el funcionament serà el mateix pels turistes amb targeta sanitària europea que tinguin una urgència a Andorra. TERMINI El canvi de l’actual targeta de la CASS a la targeta sanitària europea, l’acord preveu que es deixi de tenir la targeta de la CASS, no serà però immediat. De fet, s’ha previst un període transitori de 2 anys abans el sistema no estigui operatiu. “A partir de llavors estarem coberts a tots els efectes tant si viatgem per oci, en desplaçaments professionals, d’esportistes, acadèmics… en tots els supòsits excepte en la medicina programada”, insisteix el secretari d’Estat. I l’accés a la targeta serà per a tothom, nacionals i residents, perquè el que regeix en aquest cas és l’afiliació a la seguretat social, no la nacionalitat.