El liberalisme responsable: la ruta cap a una societat igualitària i lliure

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

De ben petit, sempre m’ha apassionat seguir la política arreu del món, i la ideologia en la qual crec és la liberal. La meva afiliació al partit liberal d’ACCIÓ es basa en el compromís inherent dels valors fonamentals que considero crucials per a la construcció d’una societat igualitària i lliure. El liberalisme, en la seva essència, defensa el dret inalienable de cada individu a escollir com vol viure la seva vida, posant l’èmfasi en la llibertat individual i els drets fonamentals. La creença en els drets individuals i en l’Estat de Dret com a contrapesos essencials contra la discriminació és una raó central per la qual em vinculo amb el liberalisme responsable que dona espai a tothom. Avui en dia, aquesta creença es veu cada vegada més en perill. En el nostre present, vivim cada vegada més discriminació per raó de religió, manera de pensar, orientació sexual, entre altres. Aquesta perspectiva afavoreix la construcció d’una societat que busca la igualtat real per a tothom, promovent la diversitat, la inclusió i la construcció d’un futur sostenible real. La defensa aferrissada dels drets de les dones, part integral de la filosofia liberal, ressona fortament amb les meves conviccions. La prioritat en la igualtat real, així com el rebuig explícit a la violència de gènere, converteixen el liberalisme en un espai on podem contribuir activament a la lluita pel reconeixement dels drets de les dones. Quant a l’educació, aquesta és la clau de l’èxit d’una societat lliure i sense bretxes socials. L’èmfasi del liberalisme en el dret a una educació independent, d’esperit crític i constructiu que treballa des de tots els orígens socials i econòmics, fomentant la igualtat d’oportunitats, ressona amb la meva creença en una societat on tothom tingui accés a l’educació, independentment de la seva situació inicial i sense discriminar els sistemes escolars per religions o creences. En l’àmbit econòmic, el liberalisme defensa un creixement sostenible i una fiscalitat responsable, valors crucials per garantir el benestar de les generacions presents i futures. La resistència al proteccionisme econòmic i la promoció del comerç lliure i just convergeixen amb la meva visió d’una economia equitativa i integrada respectuosa amb el medi ambient. Finalment, la voluntat del liberalisme de preservar relacions pacífiques i respectuoses entre comunitats, així com el reforçament d’institucions i mecanismes internacionals, és clau per a la construcció d’un món cooperatiu i cohesionat. En resum, la meva afiliació amb un partit liberal es fonamenta en aquests principis, essencials per a la construcció d’una societat justa, lliure i progressista, que abraça la diversitat i assegura els drets fonamentals de tots els seus membres.