El PS vol saber si es fan les revisions oportunes durant la construcció de l’heliport

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així, el parlamentari ha tramitat a Sindicatura una sèrie de preguntes que l’executiu haurà de respondre per escrit. Totes elles tracten sobre la construcció del futur heliport nacional a la zona de la Caubella, a Pal. Aquestes, de fet, fan seguiment d’una demanda d’informació presentada anteriorment. Baró ha demanat saber si s’estan duent a terme les inspeccions necessàries per assegurar-se de la implementació de les mesures de prevenció que figura al dit projecte i si s’estan realitzant inspeccions. En cas de resposta afirmativa, el conseller general del PS sol·licita conèixer qui les fa, amb quina periodicitat i quin cost tenen, així com quines són les conclusions d’aquestes, desglossades per data d’inspecció. Finalment, el també president de la formació pregunta per la planta endèmica a la qual es fa referència en els documents que l’executiu va fer arribar al conseller general arran de la demanda d’informació, el qual qüestiona si ja s’ha fet el trasplantament d’aquesta i quin n’ha estat el resultat.