Energia, electrònica i tèxtil frenen les importacions durant el primer semestre

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així, i segons les dades publicades pel departament d’Estadística, al llarg del primer semestre el valor dels productes entrats al país va ascendir a 882,71 milions, en comparació als 885,52 del mateix període del 2022. En aquest cas, però, es posa en relleu que si es descompta el capítol d’energia, la variació seria positiva: de 799,5 a 808,59, un 1,1% més. Ara bé, l’evolució és força desigual segons els sectors. A diferència d’altres vegades on si hi havia un increment o un descens global, era una tendència similar a la majoria d’àmbits, enguany hi ha alguns on els augments són potents i altres on es registren fortes caigudes. En el primer cas, es troba especialment el transport, amb un salt del 13,7% (de 143,78 a 163,45 milions). També va a l’alça l’alimentació (+1,5%) i les begudes i el tabac (+7,2%). En aquest darrer cas, impulsat per la forta remuntada viscuda al llarg del semestre per aquest producte. També millores les dades de la farmàcia i la perfumeria (+8,6%). En l’altre cantó de la balança, hi ha l’energia, amb una caiguda del 13,8% -en aquest cas principalment pel canvi del preu de l’electricitat-. També amb descensos es troben dos grups claus per al turisme com són l’electrònica (-14,6%) i el vestit i calçat (-8,4%). A la baixa van també l’industrial (-0,4%), la construcció (-0,6%) i els béns diversos (-6,8%). CARBURANTS A LA BAIXA Un dels capítols que més baixa, com s’ha dit, és l’energia. Hi afecta el preu de l’electricitat, però també que, en línies generals, s’ha portat al país menys carburant. Globalment 638.000 litres menys que el 2023. Això suposa una disminució del 0,8% que lidera el gasoli. Andorra, queda clar, fa servir cada cop menys dièsel. El fuel domèstic cau un 5,8% i el de locomoció un 2,2%. En canvi, la benzina puja: 9,8%.