Estabilitat entre el personal dels cossos de seguretat i emergència

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Entrant al detall de les xifres, en acabar el 2023 hi havia un total global de 315 efectius policials al Principat d’Andorra, deu menys que a l’any anterior, amb set baixes entre els administratius, especialment dones, i tres entre els uniformats. A la mateixa data de referència, hi havia 71 efectius penitenciaris (tres menys que a l’any anterior, amb dues baixes entre els uniformats, un dels quals comandament, i una absència entre els professionals de suport) i 136 efectius dels bombers (un més que al 2022). Pel que fa als efectius policials per tipologia, 257 formen part del personal policíac i 58 són personal administratiu/tècnic. No hi ha cap alumne durant el 2023. El 78,7% dels efectius policials són homes i el 21,3% restant són dones, tot i que aquesta proporció s’inverteix en el personal administratiu/tècnic i les dones suposen set de cada deu. La ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 302, el que suposa un decrement del 5,2% en relació a l’any 2022. Quant als efectius penitenciaris, 59 formen part del personal penitenciari i 12 corresponen a personal administratiu/tècnic. El 77,5% dels efectius penitenciaris són homes i el 22,5% restant són dones. La ràtio d’efectius penitenciaris se situa en 83 per cada 100.000 habitants, el que suposa un decrement del 8,0% respecte a l’any anterior. Per últim, els 136 efectius dels bombers es distribueixen en 112 del cos de bombers, vuit alumnes i setze administratius/tècnics. Únicament el 2,7% dels efectius del cos de bombers són dones, respecte al 97,3% d’homes. La ràtio d’efectius dels bombers és de 160 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa del 3,4% comparat amb l’any 2022.