Govern vol que tots els certificats es puguin demanar telemàticament a finals d’any

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així s’assegura en la resposta per escrit que s’ha tramitat -signada per la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, a les preguntes formulades en el seu dia per la consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela. La parlamentària s’interessava pel fet que alguns d’aquests certificats suposessin un cost per al ciutadà, més quan en molts casos “la informació obra només en poder seu” i posava com a exemple, entre altres, els d’origen i procedència dels animals o el de nacionalitat. Des del Govern, es defensa que “l’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi com a mínim el cost del servei que es presta i tenint en compte el preu de mercat que correspongui pel seu aprofitament per part de la persona sol·licitant”. Sí que es fan excepcions amb gratuïtat o una tarifa inferior “quan existeixin raons de caràcter social, cultural, turístic o d’interès públic que ho aconsellin”. La consellera també demanava quan es podran tramitar de forma telemàtica. I aquí és on Govern explica que s’està treballant per crear “un únic procés de generació de certificats per a l’administració general, independentment del document i el departament que l’expedeixi”. Així, es busca que tots es puguin demanar “a través de la seu electrònica”, possibilitat que, s’espera, pugui ser una realitat al desembre.