Només una de cada deu condemnes del 2023 que suposava la reclusió del penat és per més d’un any

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Les 160 condemnes esmentades i que es van dictar durant l’any passat suposen un augment del 3,9% respecte a l’any 2022 (154 condemnes). D’aquestes, 152 afecten a homes i tan sols vuit a dones. La gran majoria (86,2%) es tracta de condemnes finalitzades, mentre que el 13,8% restant són condemnes en curs. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a les condemnes d’un mes (27,5%). Quant als ingressos penitenciaris al llarg de l’any 2023, s’han enregistrat un total de 131, el que suposa un decrement del 29,9% en relació a l’any 2022, en què hi va haver 187 ingressos. La gran majoria dels ingressats són homes,124, i únicament han ingressat 7 dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones de 21 a 35 anys, amb el 59,5%, i els més grans de 35 anys, amb el 39,7% del total de reclusos. Si es té en compte la situació processal de les persones recluses, la mitjana anyal en règim penal ha estat de 40,4 persones (un 73,5%) i de 14,6 persones en règim preventiu (un 26,5%). Finalment i com s’ha dit, a 31 de desembre del 2023, el nombre total de reclusos al centre penitenciari de la Comella era de 49 persones, un 18,3% menys respecte a l’any 2022 (60 persones). Atès que la capacitat global del centre és de 147 reclusos, això suposa una ocupació del 33,3% a finals de l’any 2023. Segons el gènere, el 91,8% són homes (45) i el 8,2% són dones (4). Per nacionalitat, -destaquen l’espanyola i andorrana, amb un 24,5% i un 22,4% del total de persones recluses, respectivament.