Reelegit Missé com a president de l’atletisme andorrà amb una junta força renovada

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La junta electoral ha anat seguint tot el procediment establert en el reglament que l’assemblea general de la FAA va aprovar per regular les eleccions i seguits els passos, aquest dilluns s’ha proclamat guanyadora del procés la llista encapçalada per Josep Maria Missé i que té de vicepresidenta Anna Achon, de tresorer David Piñol, i de secretària Aina Cinca. Completen la junta un grup de nou persones (Mireia Molins, Sandra Olivé, Laurance Lestang, Raül Gonzalez, Pau Blasi, Ignasi Vilamajor, Marc Tramunt, Ferran Riu i Xavier Mujal) més que ostentaran vocalies. I és que el passat dia 3 de juliol, tancat el període de presentació de candidatures, només es va presentar la candidatura presentada pel Josep Maria Missé Cortina. El dia 4 de juliol la junta lectoral va validar la candidatura un cop comprovat que complia amb els requisits previstos en els estatuts de la FAA i en el reglament de les eleccions. Un cop validada la candidatura s’obria un període de dos dies hàbils per presentar recursos contra la validació de les candidatures. Acabat aquest dilluns aquest termini i no havent-se presentat cap recurs, la junta electoral ha proclamat guanyadora la candidatura, com s’ha dit, liderada per Missé.