Trenta penats a arrestos nocturns o semillibertats esperen encara per poder complir condemna

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Casal ha assegurat que una de les fórmules per intentar alleujar la llista d’espera de condemnats és incrementar els recursos humans del cos penitenciari perquè “puguem rebre més interns”. Certament, ha reconegut el ministre, després caldrà veure “com es poden reorganitzar els espais des del punt de vista de la logística interna”. Les cinc places ara licitades més les dues anunciades fa pocs dies cobreixen tots els nous recursos previstos per aquest 2024. En vista al 2025, segur que s’aprovaran noves places, però caldrà veure de quina dotació pressupostària disposarà el departament liderat per Ester Molné. En qualsevol cas, ha indicat Casal, de tot allò que envolta la complicada situació que viu el centre penitenciari és “una situació a la qual hi està molt atent el ministeri de Justícia i Interior per tronar un encaix” que sigui satisfactori. La presó ha viscut les darreres setmanes situacions de molts tensió, especialment la nit de la revetlla de Sant Joan quan no es van cobrir ni el nombre mínim d’efectius que hi ha d’haver per torn. Les places anunciades aquest dimecres són del nivell C1 del sistema de classificació funcionarial penitenciària. I comporten una retribució anual bruta distribuïda en tretze pagues de 26.608,54 euros. Per poder optar a les places s’ha de tenir més de 18 anys, disposar de la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets, tenir com a mínim el batxillerat o una diplomatura equivalent i el nivell B2 de català. HORES EXTRA Hores d’ara, per poder cobrir totes les necessitats amb l’increment que hi ha hagut tan notable de la població reclusa, s’estan abonant moltes hores extra. I tot i així, no sempre es pot acabar de donar la resposta necessària. De fet, hi ha diversos funcionaris que a 30 de juny ja havien superat, i de molt, el nombre màxim d’hores extraordinàries que poden legalment fer en un any. I la situació no s’atura pas. Tampoc no es redueix el clima d’esgotament i neguit. I la situació no afecta només els uniformats. Tampoc no s’haurien previst els edictes necessaris en matèria de professionals d’activitats de suport com poden ser l’educació social o algunes activitats que s’ofereixen els reclusos per al seu creixement personal i espais d’oci. Davant d’aquest escenari, i vistes les dificultats que hi hauria, l’educador social que presta servei especialment al mòdul de salut mental hauria presentat la renúncia com a protesta per la deixadesa en la presa de decisions.