Que la Intel·ligència Artificial serveixi per avançar i no per emmanillar

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El document està alineat amb les recomanacions de diversos organismes internacionals (ONU, UNESCO o Consell d’Europa, entre d’altres) que ja han posat sobre la taula documents de treball similars al que ara s’ha aprovat al país. La voluntat del codi és per poder extreure el màxim potencial associat a aquesta tecnologia emergent, a favor del desenvolupament socioeconòmic, i, en paral·lel, assegurar i garantir els drets i llibertats fonamentals de les persones afectades posant-les al centre del desenvolupament. Així, es preveu que tant el document com les recomanacions associades es puguin difondre entre els diferents públics objectius per tal que puguin incorporar les recomanacions que creguin convenients. L’adhesió al codi serà requerida pel sector públic per a certs processos, i voluntària per a la resta d’actors implicats. “Aquesta és una primera passa al voltant d’aquesta nova tecnologia que permet assentar algunes bases per a un possible desenvolupament regulador futur que pugui anar de la mà de la legislació que s’impulsi als països veïns i a nivell mundial”, ha destacat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. L’estratègia de digitalització 2020-2030 del Govern, que s’articula a través del Programa de Transformació Digital d’Andorra, ja apunta la necessitat d’establir unes bases per a una transformació digital responsable i sostenible, i, per fer-ho, és essencial assegurar l’adopció ordenada de les tecnologies emergents clau per al desenvolupament socioeconòmic del país com és el cas de la Intel·ligència Artificial. D’aquesta manera, el document estableix recomanacions per al sector públic com promoure la formació i capacitació dels treballadors públics en aquest camp. Alhora anima a poder establir marcs normatius i reguladors adequats i coherents amb els drets humans i la governança de la IA, i també demana afavorir la innovació responsable. Pel que fa al sector privat, demana promoure la IA confiable, comptar amb polítiques i processos apropiats al voltant de les noves eines o la promoció d’una cultura d’innovació responsable. Finalment, pel que fa a la protecció dels drets de la ciutadania, el document dona eines per poder conèixer i identificar els riscos i oportunitats que té la IA.