3 projectes de recerca refusats en el primer any de vida de la Comissió d’Ètica de la Investigació

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així ho ha explicat la ministra del ram, Helena Mas, en respostes a les preguntes que, en el seu dia, va formular la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela. Així, l’òrgan, encarregat d’avaluar la correcció ètica dels projectes de recerca va iniciar l’activitat l’abril del 2023, seguint el que marcava la Llei de recerca i innovació biomèdica, aprovada a inicis d’any. I, en aquest temps, va rebre un total de 10 propostes. D’aquestes, es van considerar favorables set i, per tant, van poder iniciar-se sense cap problema. En canvi, les altres tres no van superar el filtre de l’organisme. Entre les que van rebre el vistiplau positiu, hi havia cinc impulsats pel SAAS amb altres organismes: un sobre la situació de fragilitat en els més grans de 65 anys, un sobre la situació de les persones amb lesió medul·lar, un sobre l’efectivitat dels tallers d’educació per a la salut en la gent gran, un sobre les indicacions i l’ús de la teràpia intravenosa i un darrer sobre la prevalença d’un tipus de complicació a persones que se’ls ha col·locat una pròtesi. Els altres dos treballs versaven sobre les característiques i la situació dels cuidadors de persones amb dependència, que era el treball de fi de màster d’un investigador andorrà a la UPF i un del ministeri de Salut sobre el coneixement i les actituds envers el VIH en els centres sanitaris, Com s’ha dit, la Comissió d’Ètica en la Investigació va començar la seva feina l’any passat. Fins llavors, si els projectes es feien dins del SAAS, era un òrgan propi, el Comitè Ètic d’Investigació Clínica, qui avaluava les propostes. Entre 2017 i 2022, se’n van analitzar 53, dels quals 15 van ser desestimats.