Amb només un any cotitzat a la branca de jubilació i a la general ja es genera pensió de viduïtat

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La parapública ha recordat als afiliats el que marca la disposició transitòria primera de la Llei del pressupost del 2024 i que afecta a les pensions de viduïtat. En aquest cas, s’han ampliat les condicions per sol·licitar-les i es posa en relleu que “si una persona assegurada difunta és titular d’una pensió de jubilació i ha cotitzat almenys dotze mesos a la branca general i a la branca jubilació, genera el dret a la pensió de viduïtat.” D’aquesta manera, el redactat de l’article 180.1 de la Llei de la Seguretat Social estableix que: “Perquè neixi el dret a la pensió de viduïtat, la persona assegurada difunta per motiu de malaltia comuna o accident no laboral ha d’haver cotitzat almenys 36 mensualitats en els últims 48 mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, si tenia menys de trenta anys en el moment de la defunció; o haver cotitzat 60 mensualitats en els últims 72 mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, si tenia trenta anys o més en el moment de la defunció. En qualsevol cas, si la persona assegurada difunta ha cotitzat quinze anys, tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat”. Des de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social es recorda que les persones vídues disposen d’un any a comptar des del 27 de febrer d’enguany per sol·licitar l’aplicació d’aquest articulat, en cas de complir amb els requisits.