El BEI podrà condicionar els préstecs a normes mediambientals i socials

El BEI podrà condicionar els préstecs a normes mediambientals i socials

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El BEI podrà condicionar els préstecs a normes mediambientals i socials

El BEI podrà condicionar els préstecs a normes mediambientals i socials

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) podrà condicionar el finançament de projectes o la prestació d’assistència tècnica que demani Andorra al fet que aquests s’adaptin i compleixin les normes mediambientals i socials que tingui establertes l’entitat en cada moment.

Així ho preveu l’acord signat entre el Govern i la institució financera, admès ja a tràmit i en en període de presentació d’esmenes al Consell General, que permet al BEI condicionar també els préstecs a projectes i l’assistència tècnica al fet que les modalitats de participació en les licitacions i altres procediments competitius per a l’adjudicació de contractes “s’ajustin a les normes i procediments del banc vigents en cada moment”.

L’acord, signat divendres passat a Brussel·les per l’ambaixadora al Benelux i cap de la missió a la UE, Esther Rabasa, i els vicepresidents del BEI Ambroise Fayolle i Ricardo Mourinho, estableix la relació entre Andorra i la institució financera en relació amb futurs projectes conjunts, regulant així la cooperació entre el Govern i el banc.

Així, l’acord deixa clar que el BEI “pot exercir lliurement en el territori del Principat d’Andorra les activitats financeres i la prestació de serveis d’assistència tècnica previstos en els estatuts”, a la vegada que eximeix del pagament d’impostos “els interessos i tots els altres pagaments deguts al banc i derivats de les activitats que preveu el present acord, inclosa l’assistència tècnica, així com els actius i ingressos del banc relacionats amb aquestes activitats”.

En l’acord es preveuen també una sèrie de privilegis i immunitats tant del banc com dels seus representants. Així, s’especifica que els actius de l’entitat estan exempts de control i tota forma d’expropiació així com de la imposició de qualsevol mesura d’execució o embargament abans de sentència ferma i inapel·lable.

Quant als representants de l’entitat, i sempre en l’exercici de la seva tasca, se’ls atorga immunitat davant procediments judicials i administratius i davant qualsevol forma d’arrest o detenció. Així mateix queden al marge de la legislació en matèria d’immigració i se’ls concedeixen els privilegis diplomàtics i facilitats per a comunicacions oficials, transmissió de documents i els viatges.

Un cop el Consell General ratifiqui l’Acord marc entre Andorra i el BEI es completarà un procés iniciat pel titular de Finances, Eric Jover,  el juny del 2020 quan va fer la petició formal perquè Andorra es pogués integrar al Banc Europeu d’Inversions, seguint així la línia d’homologació internacional que l’ha portat a esdevenir membre del Fons Monetari Internacional i del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa. Després de mesos de negociacions, la junta de governadors del BEI va declarar l’agost passat Andorra com a país elegible per poder participar en els mecanismes de finançament del banc, i el 16 de novembre passat el Govern va donar llum verd a la signatura de l’acord marc amb el Banc Europeu d’Inversions.

Tal com es recorda en la proposta de ratificació tramesa al Consell General, el BEI atorga préstecs per a projectes d’inversió d’interès europeu, especialment per a aquells que beneficien regions menys afavorides, d’interès estratègic o seguretat o bé que es troben aïllades geogràficament. Així, l’entitat finança enllaços ferroviaris, autopistes, aeroports, projectes mediambientals i inversions a pimes que contribueixen a la creació de llocs de treball i al creixement.

Així mateix, en el text s’assenyala dues de les àrees de col·laboració que podrien ser “interessants” per a Andorra, com són la relativa als préstecs que poden anar dirigits a promotors, ja siguin públics o privats, de projectes elegibles així com a entitats financeres intermediàries que al seu torn puguin prestar a pimes i a empreses de mitjana capitalització borsària, i la dels serveis d’assessoraments.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/el-bei-podra-condicionar-els-prestecs-normes-mediambientals-i-socials