El nombre de grues autoritzades continua a nivells rècord

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Qualsevol persona que passegi per una zona urbana del país aquests dies i aixequi el cap fent un gir de 360 graus trobarà, ben segur, grues. I no només una. Molt probablement, més de dues. La construcció funciona a un nivell molt elevat. I, de fet, no només a nivell privat, que cert que és l’àmbit que realment ha viscut un fort impuls. També les actuacions públiques estan generant obres que requereixin aquests elements. Durant el 2022, Govern va autoritzar la instal·lació de fins a 72 grues. La xifra suposa només una menys que les 73 permeses el 2021. El que evidencia el ‘boom’ de la construcció és la comparació amb els anys anteriors. El 2020, 45. I el 2019 -el ministeri d’Ordenament ha facilitat les dades del segon semestre-, 19. Evolució nombre autoritzacions de grues. Queda clar, doncs, que els dos darrers exercicis s’ha viscut un fort increment d’aquestes autoritzacions. Enguany, sembla que hi haurà una certa moderació. Fins ara, s’han donat 10 permisos. Com s’ha dit, no només és el sector privat el que tira endavant les obres. Així, en la imatge que il·lustra aquest article, es veuen dues grues en projectes de pisos, però també la que s’ha instal·lat per construir el nou parc d’Encamp, impulsat des del comú. Caldrà veure la resta del 2023 com evoluciona aquesta dada i, també, l’àmbit de la construcció, tot i que s’ha de recordar el fort increment de metres visats que es va produir l’any passat, que anticipa un volum elevat de nous projectes constructius.