El Superior acusa de “temerària” l’estratègia de defensa dels padrins de Callaueta

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Els magistrats que han analitzat l’afer veuen la temeritat en el fet que s’ha obviat “el compliment del requisit bàsic per fonamentar la seva pretensió, com és la tinença i aportació del document rellevant”, tot pretenent “modificar la tramitació i finalitat” de la revisió, amb voluntat d’obtenir “una nova valoració de la prova”. El passat 25 de gener el TS va admetre la demanda de revisió de la sentència del 27 de setembre que donava la raó a la propietat i permetia tirar endavant el desnonament dels padrins. Un cop analitzada la petició, però, els magistrats consideren que no té raó de ser el que demana la representació processal dels veïns de Callaueta. Els magistrats només poden concloure la desestimació de la demanda de revisió perquè la representació dels padrins no disposen del “pretès document rellevant” L’advocat dels padrins assenyala que arran del ressò mediàtic del cas ha obtingut “informació rellevant relativa a la manca de legitimitat” del propietari del pis per instar el desnonament, referint-se al contingut d’un testament. Un testament, però, que admet que no té i considera que és el tribunal qui ha de fer el requeriment notarial per dur a terme la pràctica de prova. Un tràmit, però, que el tribunal remarca que no està previst en un judici de revisió i que en tot cas ha de ser la mateixa part que ho demana qui aporti la prova. Així doncs, consideren que només poden concloure la desestimació de la demanda de revisió perquè la representació dels padrins no disposen del “pretès document rellevant” que hauria de permetre resoldre el procés de conformitat amb la seva pretensió. De fet, afegeixen, no tenen el testament físicament i també en desconeixen el seu contingut, fonamentant la seva petició en “algun pretès rumor produït arran del ressò mediàtic del desnonament”. Finament, també s’insisteix que aquest judici “no constitueix una nova instància ni un mecanismes de reconsideració de la prova en la forma en què va ser valorada”. Així doncs, es desestima la demanda de revisió, fet que comporta la revocació immediata de la mesura cautelar de suspensió de l’execució del desnonament, i s’imposa el pagament de les costes processals als padrins “donada la seva manifesta temeritat” en la interposició del recurs.