El Superior força Govern a tornar a dirimir el concurs dels equips antiincendis de la seu judicial

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El concurs es va fer l’any 2021 i, ja al desembre, es va donar el resultat. El servei se’l quedava l’empresa Vallsegur, que percebria un preu anul·la de 20.584,20 euros. S’establia una duració màxima de quatre anys, amb renovacions anuals segons el que decidís el Consell Superior de la Justícia. És a dir, fins a finals del 2025. Llavors, l’altra empresa que s’havia presentat a la licitació, Protecvall, va presentar recurs davant Govern contra l’adjudicació. L’executiu va desestimar-lo i, per tant, el cas va acabar a la Batllia. La sentència retreu que “la ponderació dels diferents criteris de valoració va ser establerta per l’empresa consultora que va elaborar l’informe tècnic sobre les propostes dels licitadors” i això “ja seria un primer motiu d’invalidesa, atès que els paràmetres valoratius es van determinar quan ja es coneixia el contingut de les propostes” En primera instància, la sala administrativa ja va donar la raó a l’empresa que no havia guanyat el concurs. S’estimava la demanda i s’anul·lava l’adjudicació, exigint l’executiu que dictés una nova resolució degudament motivada. Davant aquesta decisió, es va presentar un recurs d’apel·lació al Superior que, ara, ha validat la sentència de Batllia. Un primer punt que, tant a primera com a segona instància, s’ha considerat clau per anul·lar l’adjudicació fa referència als criteris de valoració de les ofertes. El Superior, recordant altres resolucions, admet que l’administració pot tenir un “ampli marge d’apreciació” a l’hora de decidir, però aquest “ha de partir d’unes fórmules de valoració de les ofertes que siguin el més objectives possible” i, sobretot, que estiguin “predeterminades en els plecs de clàusules”. I, en aquest cas, es posa en relleu que “la ponderació dels diferents criteris de valoració va ser establerta per l’empresa consultora que va elaborar l’informe tècnic sobre les propostes dels licitadors”. Per tant, no sortien al plec. “Aquest ja seria un primer motiu d’invalidesa, atès que els paràmetres valoratius es van determinar quan ja es coneixia el contingut de les propostes”, apunten. En segon terme, però, també es retreu que en la valoració s’havia d’haver tingut en compte l’experiència dels tècnics que es farien càrrec del manteniment, cosa que no es va fer. També es critica que “l’informe tècnic afirma que els dos licitadors han presentat diversos certificats de la mateixa empresa o entitat, cosa que no s’ajusta a la realitat”. Per últim, també es remarca que no es va justificar de forma detallada per què es va donar a totes dues empreses la mateixa puntuació a l’hora de posar nota als mitjans necessaris per fer les tasques que marcava el contracte. Per tot això, el Superior torna a donar la raó a Protecvall. Així, ara Govern haurà de tornar a fer la valoració del concurs i definir a qui li correspon realment fer-se càrrec del manteniment dels equips contra incendi a la seu de la Justícia. Haurà de dictar una resolució que estigui prou motivada i que, caldrà veure, si canvia o no la decisió inicial.