Els jubilats ‘passius’ també tindran dret a la targeta magna

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La corporació ha aprovat aquest dijous, a proposta de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, la modificació del Reglament de la targeta magna, que regula la concessió i l’ús de la targeta per a les persones grans, la qual permet accedir a beneficis econòmics, socials i culturals dins del territori andorrà. El nou reglament elimina la limitació de la targeta magna a les persones nacionals i les titulars d’una autorització de residència i treball, i fa extensiu el seu ús a totes les persones grans amb residència legal, efectiva i permanent al Principat. D’altra banda, s’amplia la vigència d’aquesta targeta de cinc a deu anys i es preveu que el tràmit per aconseguir-la o renovar-la es pugui efectuar, també, mitjançant la seu electrònica del Govern. Finalment, la nova normativa incorpora millores en alguns apartats del text que actualment estan poc definits o queden confusos per facilitar-ne la comprensió i l’aplicació. Cal recordar que per poder ser titular de la targeta magna –com ja establia el reglament anterior– s’han de complir els requisits següents: tenir 65 anys o més, o bé, tenir entre 60 i 65 anys i beneficiar-se d’una pensió de viduïtat o d’invalidesa grup A3 o equivalent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En canvi, no poden obtenir la targeta magna les persones prejubilades o les que hagin optat voluntàriament per la jubilació anticipada d’acord amb la normativa de la seguretat social vigent a Andorra. No obstant això, les persones que hagin complert 60 anys i la jubilació de les quals s’hagi declarat d’ofici tenen dret a ser titulars de la targeta magna sempre que aportin el certificat de l’entitat que la va declarar.