Entre ‘l’afany recaptatori’ i el desordre a Finances: propietaris i llogaters bullen a Canillo

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La situació fa un temps que dura, però el fet que les darreres setmanes, suposadament, s’hagin girat un seguit de rebuts han fet aflorar més si cal un cas que uns consideren injust, però que entraria dins d’una legalitat que té per objecte collar tributàriament (i, per tant també, econòmicament l’administrat) i d’altres veuen totalment anòmala perquè, en el cas de la taxa d’enllumenat i higiene i el foc i lloc troben duplicada. En aquest darrer cas, quan s’ha cobrat al propietari una taxa i al llogater l’altra, si un dels dos s’ha queixat hi ha hagut una mena de solució comunal agafant-se a l’error informàtic. A Canillo comença a fer pòsit i afartament el fet que moltes de les anomalies protagonitzades pel departament de Finances s’acabin atribuint a errors informàtics. “Fa massa temps que dura i massa temps que el canvi de programari és una excusa per a tot. Ja no s’hi val” En tot cas, hi ha una part de la qüestió que deriva d’una ordinació publicada durant la primera quinzena de desembre que donava marge fins a final del mateix any per comunicar si els immobles gravats estaven o no estaven ocupats. Perquè si els habitatges tenen arrendatari, el tribut en qüestió o un dels tributs en qüestió, de 250 euros, té una rebaixa fiscal molt important. Però clar, molts propietaris no s’han assabentat de l’ordinació. I hi ha varis retrets a fer. D’una banda, el poc marge de temps per poder comunicat que el pis en qüestió està ocupat, arrendat o com se li vulgui dir i, de l’altra, que no sempre és senzill poder demostrar l’ocupació. Ja sia perquè l’inquilí no té la situació legalitzada ja sigui perquè el lloguer és de temporada i, en aquest cas, no es comptabilitza com una ocupació fixa i, per tant, la deducció prevista en l’ordinació, segons les fonts, no es formalitza. Sia com vulgui, el malestar en alguns propietaris i llogaters, és més que evident. I les explicacions donades pels responsables comunals, asseguren les fonts, més aviat pobres i vagues. I a Canillo comença a fer pòsit i afartament el fet que moltes de les anomalies protagonitzades pel departament de Finances s’acabin atribuint a errors informàtics. “Fa massa temps que dura i massa temps que el canvi de programari és una excusa per a tot. Ja no s’hi val”, lamenten les fonts.