Escaldes analitza la facturació elèctrica per detectar consums irregulars en aparcaments comunals

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El comú escaldenc ha tancat el 2023 assolint un estalvi energètic del 19,39% en la il·luminació dels aparcaments comunals interiors. Una xifra que millora l’obtinguda durant el 2022 quan l’estalvi energètic, sota el mateix concepte, va ser de l’11,12%. L’augment de l’estalvi s’explica per la modernització de les instal·lacions d’enllumenat dels aparcaments amb l’objectiu de millorar la qualitat lumínica i reduir el consum elèctric associat. Un procés que va iniciar-se durant el 2022 i que encara s’està desenvolupant. Cal afegir que després d’un estudi de millora, el comú ha fet una intervenció en cada aparcament comunal interior en funció de les necessitats i condicionants de cada un d’aquests. Així, les actuacions que s’han fet han consistit en l’optimització del nombre de lluminàries, substitució de les lluminàries de tub fluorescents per pantalles LED d’alta eficiència, substitució de les línies, revisió dels quadres, instal·lació de detectors de presència i ajustament de la programació. Seguint en aquesta línia, des dels departaments corresponents també s’estudia la manera de disminuir les potències contractades per ajustar-les a les necessitats reals i, alhora, reduir la facturació. En aquest sentit, es duu a terme una anàlisi acurada sobre les dades de facturació per tal d’identificar consums irregulars associats a anomalies en la instal·lació d’enllumenat i en el seu ús.