Expedient sancionador a un establiment per usar el segell d’un audioprotetista que estava de baixa

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

De fet, segons que ha pogut constatar l’Altaveu, l’anomalia detectada i objecte de l’expedient de la parapública podria ser constitutiva de més d’un delicte. D’una banda, hi podria haver un presumpte delicte patrimonial per frau a la CASS. De l’altra, els fets que s’estarien acabant d’analitzar podrien constituir un suposat delicte contra el tràfic jurídic, en alterar documentació. Alhora, s’hauria suplantat la identitat de l’audioprotetista, perquè fins on ha sabut l’Altaveu, la professional titulada i reconeguda per la CASS no hauria autoritzat -ni tan sols n’hauria estat conscient- la utilització del seu segell. La Seguretat Social s’ha limitat a exposar que “com en tots els processos que podem tenir oberts amb qualsevol prestador, no fem comentaris al respecte” En efecte, l’establiment en qüestió, una franquícia que opera a Andorra i també en altres països de l’entorn, no només comercialitzaria audiòfons. Però necessita un tècnic degudament reconegut i convencionat per la CASS si algun usuari, algun client, es vol beneficiar de la cobertura pública. L’única especialista en aquesta matèria degudament acreditada que tenia aquest establiment ha estat molt temps de baixa. Durant aquest temps, segons les fonts consultades, l’establiment hauria recorregut a d’altres professionals del grup per poder fer les valoracions i els informes pertinents. I tota la paperassa que s’havia de tramitar davant la CASS per tal de poder obtenir la bonificació acabava firmada, segellada, per l’audioprotetista de baixa, que ni sabia que s’estava usant el seu nom -almenys aparentment- i tampoc no hauria fet el seguiment que cal dels aparells i l’usuari en qüestió. Com s’ha dit, aquesta operativa s’ha allargat durant molts mesos i s’hauria descobert no fa pas massa. En tot cas, l’Altaveu ha demanat per la qüestió de manera formal a la CASS, que ha respost que “com en tots els processos que podem tenir oberts amb qualsevol prestador, no fem comentaris al respecte”. Tampoc no ha transcendit l’import que s’hauria pogut acumular de bonificacions de cobertura sanitària amb el procediment suposadament irregular, però tenint en compte el cost que tenen els audiòfons, la quantitat no seria menor.