Hotels, botigues i llocs de treball a 20 graus aquest hivern i calefactors individuals prohibits

Hotels, botigues i llocs de treball a 20 graus aquest hivern i calefactors individuals prohibits

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Hotels, botigues i llocs de treball a 20 graus aquest hivern i calefactors individuals prohibits

Hotels, botigues i llocs de treball a 20 graus aquest hivern i calefactors individuals prohibits

El decret que prepara el Govern amb mesures d’obligat compliment per al sector empresarial estableix la prohibició de fer anar elements de climatització exterior i prohibeix l’encesa de rètols lluminosos més enllà de l’horari d’obertura dels establiments

El ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat està ultimant el decret de mesures d’obligat compliment per al sector empresarial. Entre altres coses, aquest decret estableix en 20 graus aquest hivern la temperatura en hotels, establiments comercials i llocs de treball on hi hagi climatització. També fixa la prohibició de climatització exterior i d’estufes o calefactors individuals. La norma que s’està acabant d’elaborar també tracta qüestions lumíniques i l’ús d’aparells informàtics i elèctrics.

En principi, les mesures que es preparen són per a dos mesos encara que aquest termini es pot prorrogar i el document amb què treballa el departament liderat per Sílvia Calvó deixa clar que com a principi rector i en el marc de la racionalització del consum energètic, només s’ha de fer ús de l’energia “únicament quan és realment necessari”. Alhora, “s’estableix l’obligació d’informació de les mesures previstes per aquest decret, als treballadors i als clients” dels establiments afectats per les mesures obligatòries.

“La informació s’efectua, com a mínim, mitjançant les infografies que el Govern posa a disposició a través del lloc web: https://www.govern.ad/estalvienergetic”, recull l’esborrany del decret al qual ha tingut accés l’Altaveu. També es fixa la necessitat d’ajustar “el règim de funcionament de les instal·lacions, a la demanda real i a la concurrència, tancant, si escau, instal·lacions o zones, fora dels dies o les hores punta”.

L’ARTICULAT

El text que hi ha actualment sobre la taula consta d’onze articles i dos disposicions finals, més enllà de l’exposició de motius que justifica el marc general internacional per adoptar les mesures que contempla el document. Regula temperatures màximes i mínimes, l’enllumenat interior i exterior dels edificis, aspectes relatius a la retolació i els indicadors publicitaris lluminosos. També fa referència a l’enllumenat de Nadal i a l’ús dels equips elèctrics i informàtics.

Les obligacions relatives a les temperatures no operen “en les diverses dependències dels centres sanitaris, assistencials, escoles maternals, casals d’infants, casals d’avis i d’altres que, per la seva funcionalitat, necessitin operar en temperatures específiques”

El decret estableix que “com a norma general, en els espais on es disposi de climatització, la temperatura ambient no pot ser inferior a 26°C durant els mesos en els que s’utilitzi la refrigeració, ni superior a 20°C durant els mesos en els que s’utilitzi la calefacció. En el cas concret dels hotels, es recomana als clients l’adopció d’aquestes temperatures”. Aquesta obligació no opera “en les diverses dependències dels centres sanitaris, assistencials, escoles maternals, casals d’infants, casals d’avis i d’altres que, per la seva funcionalitat, necessitin operar en temperatures específiques”.

L’esborrany, encara subjecte evidentment a canvis, fixa que “durant els dies feiners, la climatització pot funcionar en els horaris feiners sempre que la temperatura ambient sigui diferent de la temperatura de consigna. Durant els dies no feiners, la climatització ha d’estar apagada”. Es marca una concreció per a aquells edificis “d’ús en cicle setmanal en que, desprès d’una aturada de la climatització, es constati una dificultat important per tornar al règim de temperatures” que estableix el decret, això són els 26ºC i els 20ºC, segons l’època de l’any, “es permet mantenir la temperatura a un règim amb un diferencial de 5°C, per sota a durant els mesos freds i per sobre durant els mesos càlids, durant els dies no feiners”.

En l’apartat relatiu a les temperatures dels locals, dels establiments empresarials, també s’hi especifica la prohibició de “les estufes, ventiladors o aires condicionats d’ús individual, si hi ha sistemes col·lectius que assegurin les temperatures de referència”. A més a més, “es prohibeix l’ús exterior de sistemes de calefacció i climatització elèctrics”.

ENLLUMENAT

Quatre articles fan referència a qüestions relatives amb l’enllumenat. “Durant l’horari laborable, tant en els llocs de treball com en les zones comunes, no es fa servir la il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient la il·luminació natural” i “en acabar la jornada laboral d’obertura, s’apaguen els llums del lloc de treball i de les zones comunes. En el decret s’ordena que “el personal de seguretat, de manteniment i de neteja encén els llums estrictament necessaris de les zones on està treballant i els apaga en sortir de cada local” i fixa que “l’enllumenat interior dels comerços es redueix en un 30%, a les botigues i centres comercials, en hores d’obertura al públic”.

“L’enllumenat interior dels comerços es redueix en un 30%, a les botigues i centres comercials, en hores d’obertura al públic”

L’enllumenat exterior dels edificis, sigui informatiu, ornamental, monumental o simbòlic, i dels aparadors i rètols, “s’encén no més aviat del vespre, amb la posta del sol, i s’apaga no més tard de l’hora de tancament. Excepcionalment, els hotels i aparthotels poden mantenir l’enllumenat del rètol indicatiu”. A més a més “es prohibeix l’enllumenat nocturn de rètols i anuncis publicitaris”, excepte, com s’ha dit, l’indicatiu principal dels establiments hotelers.

L’esborrany del decret també fixa elements relacionats amb l’enllumenat de Nadal, encara que caldrà veure com queda definitivament perquè parcialment el redactat que actualment hi ha sobre la taula està superat. I és que el text recull que “l’enllumenat de Nadal funciona com a molt durant el període comprès entre l’1 de desembre i el 15 de gener, respectant en qualsevol cas l’horari de funcionament, que es fixa, com a màxim, des que es comença a fer fosc fins a l’hora de tancament, i no més tard de les 22.00 hores”. Això sí, “pels dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, en els quals l’enllumenat de Nadal es fixa, com a màxim, des que es comença a fer foscor fins a les 00:00 hores”.

APARELLS ELECTRÒNICS

El tram final del decret fa referència a com cal utilitzar els aparells elèctrics i informàtics. Així, “en acabar la jornada laboral, o quan no es fan servir, s’apaguen tots els equips elèctrics i electrònics de les taules de treball dels usuaris o dels espais comuns, i es desendollen els carregadors que inclouen sistemes de transformació de la tensió elèctrica i que no compleixen una funció específica que en requereix el funcionament. S’exceptuen els equips que han d’assegurar la cadena del fred.”

També s’estableix que “llevat dels equipaments d’infraestructura de dades, els servidors, els routers i els ordinadors s’apaguen cada dia en acabar la jornada laboral, a excepció dels dispositius necessaris per al teletreball i altres processos que en requereixen el funcionament”. Cada empresa haurà de decidir paràmetres d’estalvi i períodes d’inactivitat dels equips informàtics. Això no obstant, i en relació amb els aparells informàtics i electrònics, “les pantalles s’apaguen sense excepcions cada dia en acabar la jornada laboral, i sempre que no s’utilitzin durant la jornada laboral. Se segueix el mateix principi per a les impressores i altre equipament que no necessita estar funcionant”.

LLEGIR MÉS: https://www.altaveu.com/actualitat/energia/hotels-botigues-llocs-treball-20-graus-aquest-hivern-calefactors-individuals-prohibits_44186_102.html