La Batllia decreta la fallida i la cessació de pagaments de la Unió Esportiva Sant Julià

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La història de la UE Sant Julià fundada l’any 1982 sembla que ha arribat a la seva fi. De lluitar pel títol de lliga i jugar a Europa l’any passat va fer-ho per no baixar. Els problemes econòmics i amb la CASS van deixar el club tocat de mort. Diversos jugadors i l’entrenador que va començar el curs, Albert Gómez van abandonar el vaixell davant els impagaments. Això va fer que en dues ocasions no presentessin els efectius suficients per diputar els partits. Tot i això, van evitar una tercera incompareixença i que se’ls expulsés de la Lliga Multisegur. El descens va ser un fet i enguany ja no s’ha inscrit l’equip a la Segona Divisió. Això ja feia presagiar la més que probable desaparició del club que acumulava un deute important. Aquest dimecres el BOPA ha publicat el decret de fallida i cessació de pagaments de l’entitat. La Batllia ha nomenat la saig Goretti López com a administradora judicial i a la CASS, controladora del procediment. Es dona un termini de trenta dies perquè els creditors lliurin els justificants dels seus crèdits a l’administradora judicial perquè els verifiqui i n’efectuï la relació corresponent. La resolució dictada no és ferma i es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en un termini de 20 dies hàbils.