La CASS té pendent de cobrar de les empreses 68 milions entre cotitzacions, recàrrecs i multes

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així queda de manifest en les dades incloses per la mateixa parapública en la liquidació de comptes del darrer exercici. Així, a 31 de desembre, sumava un total de 67,83 milions d’euros en el capítol de deutors per taxes i cotitzacions. Suposa, doncs, una pujada forta en comparació a la dada amb què va tancar el 2022, que era de 64,84. Per tant, gairebé tres milions més. En termes percentuals, un 4,6%. D’aquesta xifra, la part més elevada és la que correspon directament a cotitzacions impagades per part de les empreses. Se situa en 59,8 milions, per tant, fregant els 60. Dos milions més que els 57,9 de finals del 2022. A partir d’aquests impagaments, la CASS també va aplicar recàrrecs, amb poca fortuna, també. Els deutes per aquest concepte se situen e 7,9 milions més. I, a banda, hi ha prop de 92.000 euros pendents de cobrar en sancions. La mateixa parapública, però, admet que aquesta xifra, almenys una bona part, difícilment la podrà recuperar. Així, seguint les normes financeres, preveu que tot just podria recuperar 32,6 milions. La resta, 35,3, els ha de consignar com a provisions. Un altre capítol important de diners que té pendent de cobrar la CASS és el que prové de les seguretats socials dels països veïns (França, Espanya i Portugal). En aquest cas, correspon a les prestacions que visitants d’aquests països han necessitat quan es trobaven a Andorra i que, segons els convenis signats, s’han reclamar a aquests organismes. La xifra suma, actualment, 8,38 milions. Representa, doncs, un augment important en comparació als 6,99 d’un any abans. Gairebé un 20%. En gran part el motiu es troba en l’evolució del deute de la seguretat social francesa, que ha passat d’1,4 a ,2,4. En canvi, l’espanyol es manté relativament estable: 4,93 en comparació als 4,7 de finals del 2022. El portuguès també creix i supera el milió d’euros (1,022) quan dotze mesos enrere tot just es quedava en 868.000 euros.