La fundació de Meritxell manté que el nou conveni ha de permetre millorar les condicions laborals

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La directora general de la institució, Celine Mandicó, signa un escrit adreçat a l’Altaveu en què contextualitza la negociació que s’està duent a terme, per deixar clar que l’administració central que injecta diners a la fundació no està exigint cap control suplementari ni res que se li assembli. En tot cas, en el seu escrit, Mandicó deixa clar que “la fundació, al llarg dels successius convenis, sempre ha donat resposta a la demanda de recursos educatius efectuada per part d’Educació”. En en aquest sentit, exposa la directora general de la FPNSM, “el conveni vigent signat el 2020 va establir dues tarifes, la d’educador i la d’auxiliar, que es facturen mensualment a partir de la demanda de recursos per part del Govern”. [related:articles:1] Segons Mandicó, “aquestes tarifes integren tots els costos necessaris per tal de poder prestar el servei al qual van dirigides. Un 83% de la tarifa es destina a l’atenció directa com per exemple salaris, CASS, formació, plans de pensions… La resta es destina a costos indirectes, principalment els relacionats amb els departaments de suport com són recursos humans, administració i finances o informàtica i qualitat, entre d’altres”. Recorda la directora general de la fundació que la institució, “per lleis i pels seus estatuts, se sotmet anyalment a una auditoria de gestió, a una auditoria financera externa i a l’habitual del Tribunal de Comptes”. A més a més, “el patronat de l’entitat trimestralment aprova els tancaments comptables i anualment formula i aprova els comptes anuals”. En tot cas, Mandicó celebra el clima de negociació que s’ha donat fins ara, amb una única reunió i en el marc d’un “treball col·laboratiu entre totes les parts implicades” per acordar un finançament adequat a les necessitats i sostenible per a les arques públiques.