La instal·lació de càmeres de videovigilància cau un 13% el 2023 i se situen en les 1.830

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’any 2020 el nombre de càmeres de videovigilància era de 153, mentre que l’any següent hi va haver un creixement exponencial assolint el pic de 2.266 i el 2022 els dispositius instal·lats al país eren de 2.100. Una xifra, però que ha acabat disminuint el 2023, concretament prop d’un 13%. Les dades recopilades pel Departament indiquen que es van registrar 170 sol·licituds. Això significa una tènue disminució tant del volum de sol·licituds com de càmeres instal·lades respecte a l’any anterior, període en el qual es va registrar un major nombre de sol·licituds. Nombre de sol·licituds i la instal·lació de càmeres en els darrers anys. Les institucions públiques són una de les parts que han sol·licitat en els darrers anys la instal·lació d’aquests dispositius de seguretat per tal de dissuadir els actes vandàlics. Els comuns en tenen instal·lats més de 300. Més enllà de les administracions també hi ha privats que els col·loquen en els seus establiments. [related:articles:1] Cal recordar que la disposició transitòria segona de la Llei qualificada de seguretat pública del 2018 donava el termini d’un any als titulars d’aquests sistemes de seguretat per sol·licitar l’autorització al ministeri, un cop s’elaborés el reglament corresponent. El termini, però es va anar ampliant fins al 31 de desembre del 2023, tal com preveia la Llei qualificada de la Justícia aprovada l’1 de desembre del 2022.