La policia rep 4.000 denúncies per ús fraudulent de targetes bancàries andorranes a l’estranger

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Això indica que les persones són cada vegada més conscients de l’existència d’aquest tipus de delicte, fet que els fa estar més pendents de moviments fraudulents i els denuncia amb més celeritat, evitant un perjudici més elevat. Si realitzem una anàlisi comparativa rudimentària, la r{pida detecció d’aquests moviments pot haver evitat un perjudici total de quasi 180.000 euros. També l’any 2022 es van comptabilitzar 255 infraccions produïdes dins l’entorn digital, majorit{riament a l’estranger, on algun ciutad{ del Principat s’hi troba involucrat. La Policia ha resolt aquest 2022 el 80% dels delictes constatats durant l’any, que són un total de 2.357. Així es constata en la memòria anual del Cos, publicada al portal de Transparència. En les dades fetes públiques pel departament, destaca com la majoria de delictes estan relacionats amb la seguretat col·lectiva. Són 581, és a dir, un 24,6% del total. D’aquests, gairebé tots, 552, han suposat una detenció per conduir sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues. Per altra banda, un total de 1.100 persones van ser detingudes l’any 2022, un 24% més que l’any anterior, amb pics a principis i finals d’hivern, a la primavera i al mes de juliol, períodes que van coincidir amb èpoques de major afluència turística i grans esdeveniments. Les detencions relacionades amb delictes contra la seguretat col·lectiva, principalment per conduir sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues, suposen el 40% del total d’infraccions imputades a les persones detingudes. Cal matisar que a un mateix detingut se li pot imputar més d’un delicte. Així, als 1.100 detinguts del 2022 se’ls imputen un total de 1.336 delictes. La segona causa d’arrest més habitual són els delictes contra la salut pública. En conjunt, la gran majoria de les detencions tenen relació amb l’alcohol o les drogues. ACCIDENTS DE TRÀNSIT Durant el 2022, el Cos de Policia ha intervingut en 536 accidents, 281 dels quals han sigut amb ferits i dos, mortals. En 99 del total d’accidents, xifra que suposa prop d’un 18,5%, hi ha hagut incidència d’alcohol o drogues. Quant a les sancions de circulació, un 76% de les prop de 16.500 imposades van ser per excés de velocitat. En comparació amb el 2021, l’augment dels controls en un 22% va suposar la detecció d’un 24% més d’infractors, evidenciant un increment directament relacionat amb aquest fet.