La rehabilitació de l’Hotel Casamanya haurà de mantenir l’aparença de les façanes nord i oest

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Els criteris de rehabilitació de l’Hotel Casamanya que s’han adjuntat al plec de bases del concurs d’idees són clars i específics: “caldrà tenir en compte les particularitats del conjunt”. Pel que fa a l’edifici original, a les façanes, que és la part més visible, es divideix en dos grups. Les nords i oest hauran de mantenir el seu protagonisme, com a principals de la instal·lació. S’assenyala, per tant, “que la intervenció no ha d’alterar la jerarquia de les façanes”. El que es permetrà en aquest cas serà “eliminar els elements afegits que distorsionen la imatge de l’hotel i no són necessàries”. Com a exemple es posen les dues xemeneies de la façana sud. A les nord i oest, però, la proposta haurà de mantenir la configuració actual, mantenint l’aparença exterior. Per tant, com s’ha indicat anteriorment, les altres dues façanes seran més susceptibles de patir modificacions. La justificació que es dona és que “no presenten valors especials que calgui conservar, i més tenint en compte que ja han estat modificades en el passat i no conserven la seva composició original”. -seguirà ampliació-