L’àvia del ‘cas Grefito’ torna a la palestra

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

En un comunicat, l’advocat de la dona, que carrega una vegada més contra la batlle que ha tramitat tant l’expedient de les mesures de reposició de l’estat de l’habitatge, per dir-ho així, com del cas del desnonament pròpiament dit, explica que “des del mes d’octubre del 2021 la societat Grefito SLU incompleix les mesures cautelars dictades en el marc del procediment d’interdicte i que l’obligaven a fer els tancaments de l’edifici situat al carrer de l’Obac nº1 d’Escaldes-Engordany”. En el comunicat s’explica que el primer de desembre del 2022 “es va demanar l’execució forçosa de les mesures cautelars, oposant-se Grefito SLU i celebrant-se un judici oral el 4 d’abril del 2023. A data d’avui i malgrat els nombrosos escrits d’insistiment, l’honorable batlle encara no ha dictat cap resolució”. Continua exposant que “el 12 de gener del 2024 l’honorable Batlle va argumentar que no es podia dictar resolució perquè el procediment principal de l’interdicte havia estat apel·lat i per tant el procediment estava en suspens des de l’octubre del 2022″. Fins a data d’avui la societat Grefito SLU no havia donat compliment voluntari a la sentència del TS que l’obliga també a esborrar les pintades en les portes dels garatges”. Per tant se se’n va demanar l’execució i la imposició de multes coercitives. “Avui ho ha fet parcialment, esborrant les pintades, sense però deixar visible la senyalització de prohibit aparcar com existia anteriorment” Manté el comunicat de la representació lletrada de la dona, que “en el recurs de reposició, que fou desestimat, vàrem argumentar que la argumentació era contradictòria amb la llei que no impedia l’execució de mesures cautelars malgrat el procediment principal fos apel·lat i que la suspensió de l’execució s’havia de fer només per motius taxats cap dels quals s’havia produït, pugnant també amb la lògica doncs el 4 d’abril del 2023, és a dir quan segons la resolució el procediment estava en suspens, les parts havien celebrat un judici oral d’execució davant de la mateixa batlle”. Contra aquesta decisió no es va interposar recurs perquè una sentència de la sala civil del Tribunal Superior dictada el 13 de febrer “acollia les justes peticions de la nostra clienta i els arguments de la resolució judicial per no donar compliment a les mesures cautelars desapareixien”. “No obstant, fins la data i malgrat haver insistit de nou en la qüestió, l’honorable Batlle segueix sense dictar resolució, havent transcorregut 13 mesos des de que a criteri d’aquesta part ja es podia dictar una resolució. Fins a data d’avui la societat Grefito SLU no havia donat compliment voluntari a la sentència de la sala civil del Tribunal Superior que l’obliga també a esborrar les pintades en les portes dels garatges”. Per tant se se’n va demanar l’execució i la imposició de multes coercitives. “Avui ho ha fet parcialment, esborrant les pintades, sense però deixar visible la senyalització de prohibit aparcar com existia anteriorment”, indica el comunicat, que remarca que “volem fer notar que l’honorable batlle que no resol respecte als tancaments de l’edifici és la mateixa que va dictar el desnonament de la nostra clienta en el procediment d’arrendaments més ràpid dels que aquest lletrat ha intervingut”. Un desnonament que va ser definitivament aturat per un error de forma pel Tribunal Superior.