Les famílies monoparentals tindran un 50% de deduccions de les taxes de l’UdA

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La mesura ha estat aprovada pel consell de ministres, a proposta del titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislao Baró. En concret, s’ha validat el decret de deduccions universitàries derivades del reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental. D’aquesta forma, els estudiants que pertanyin a una família nombrosa o a una família monoparental acreditada pel ministeri d’Afers Socials o per l’autoritat competent d’un país amb el qual existeixin acords de reciprocitat gaudiran d’un avantatge important. Així, tindran un cinquanta per cent de deducció sobre els preus que s’han de satisfer per totes les prestacions de serveis acadèmics, administratius i de secretaria de la UdA. Aquesta deducció s’aplica als ensenyaments que donen lloc a l’obtenció d’una titulació d’ensenyament superior de caràcter estatal. El decret es comença a aplicar el primer semestre del curs acadèmic 2023- 2024.