Les importacions de material temporals i gratuïtes per equips i esportistes queden exemptes d’IGI

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquesta exempció –que s’incorpora mitjançant l’addició d’un nou apartat 13 a l’article 41 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte– necessita un desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud i posterior gestió d’aquestes operacions. D’altra banda, la Llei 5/2023 introdueix un nou règim de devolució al termini de cada període de liquidació, deixant sense efecte les devolucions relatives al comerç de productes farmacèutics i a exportadors en règim comercial, atès que s’estén a tots els obligats tributaris la possibilitat de sol·licitar la devolució al termini de cada període de liquidació. El ministre portaveu, César Marquina ha detallat aquest dimecres que “l’opció de sol·licitar les devolucions al termini de cada període de liquidació i l’eliminació de la possibilitat de sol·licitar la devolució relativa al comerç de productes farmacèutics i a exportadors en règim comercial, s’estableixen mitjançant la modificació de l’article 19 i la supressió de l’article 21”. A més, s’estableix una disposició transitòria per a sol·licitar la devolució corresponent als períodes de liquidació del mes de març, del primer trimestre i del primer semestre de l’any en curs.