L’Estat deu 15.513 euros per cadascun dels residents al país

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

L’endeutament públic del sector institucional, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, i segons que publica aquest dilluns el departament d’Estadística, l’endeutament públic ha disminuït el 8,6% l’any 2022 respecte a l’enregistrat l’any 2021, i ha passat de 1.366,5 a 1.249,3 milions d’euros, com s’ha dit. El del 2021 va ser el deute acumulat segurament més important de la història contemporània. Amb tot, si es mira l’endeutament per càpita, el del 2022, que era el segon més elevat dels darrers temps (el 2021 es va situar en 17.181 euros), era menys de la meitat del que es dona a Espanya, que es xifrava a final de l’any passat en 31.478 euros. El deute acumulat per càpita a Andorra, a més, és de gairebé només un terç del que es dona a França, que el 2022 va quedar xifrat en 43.465 euros. A diferència del Principat, l’endeutament per càpita espanyol i francès va ser més elevat el 2022 que l’exercici precedent. El deute per càpita del 2022 era a Andorra un 10,9% menys que l’any anterior i un 7,1% més respecte la mitjana del darrer lustre. Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2022 disminueix el 97,6% i l’endeutament a llarg termini incrementa el 39,9%; l’endeutament a curt termini no bancari és nul per aquest 2022 mentre que el bancari disminueix l’1,6% En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector de les administracions públiques per a l’any 2022, se situa en el 39,2%, el que suposa 9,4 punts percentuals menys que al 2021 i 1,7 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers cinc anys. Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio se situa en el 37,3% per al 2022, el que suposa 9 punts percentuals menys que al 2021 i 0,7 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys. Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2022 disminueix el 97,6% i l’endeutament a llarg termini incrementa el 39,9%; l’endeutament a curt termini no bancari és nul per aquest 2022 mentre que el bancari disminueix l’1,6%. L’endeutament a llarg termini no bancari augmenta el 43,3% mentre que el bancari disminueix el 3,1%. La distribució de l’endeutament l’any 2022 és del 0,9% a curt termini i del 99,1% a llarg termini, mentre que al 2021 la distribució era del 35,2% a curt termini i del 64,8% a llarg termini. Per tipus d’endeutament, en l’exercici del 2022 l’endeutament bancari disminueix un 2,9% i l’endeutament no bancari disminueix el 8,9%; l’endeutament bancari i a curt termini disminueix l’1,6% i a llarg termini el 3,1%. La distribució de l’endeutament l’any 2022 és del 5,9% el bancari i el 94,1% el no bancari, mentre que al 2021 la distribució era del 5,6% el bancari i el 94,4% el no bancari. Se segueix constatant un percentatge de distribució prioritari de l’endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors del deute més enllà del sector bancari mitjançant l’emissió de deute públic.