Menys càrrecs polítics, salaris més alts

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Segons les dades recollides a partir de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys, si es tenen en compte els membres del Govern, els alts càrrecs de suport i ambaixadors i els comandaments més elevats de l’administració central, aquest 2022 la nòmina de personal no arribava als cent, va quedar en 98, quan al 2020 havia estat de cent rodons, i el 2019, en el trànsit entre legislatures, hi va haver 141 alts càrrecs, situació que no es va veure reflectida en la partida pressupostària que s’hi va destinar, que és la més baixa del cicle. Això sí, el 2019 va suposar una injecció de nous alts càrrecs respecte del curs anterior. Al 2018, entre membres de Govern, càrrecs de suport i ambaixadors i alts comandaments administratius només es va arribar a un total de 85 persones que globalment van suposar una despesa de 4.976.064 euros l’exercici. Aquest 2022 aquesta mateixa xifra ha arribat als 5.726.182 euros, quedant una mica per sota d’allò tancat el 2021, amb 103 persones que van suposar una partida global total de 5.864.990 euros. És evident que el 2022 va recollir un IPC (3,3%) que no havia experimentat els cursos anteriors. Així, el salari mitjà dels membres de Govern i dels alts càrrecs de suport va ser el més alt de la legislatura, sempre segons les dades recollides de les diverses liquidacions. Així, els primers haurien cobrat una mitjana bruta de 6.205 euros i, els segons, una mitjana de 4.378 euros mensuals també bruts. Per sobre del 2021 (5.895 i 4.114 respectivament). En canvi, els als comandaments administratius van percebre de mitjana una mica més al 2021 que al 2022 (4.967 respecte de 4.891 euros).