Mortés torna a defensar encaridament el projecte de Grífols de les acusacions de Dolsa

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Sigui com sigui, Mortés ha considerat necessari pronunciar-se de nou sobre la legitimitat del projecte de Grifols dies després de la celebració de consell de comú. És més, assegura que Dolsa no els ha comunicat durant la comissió celebrada aquest divendres que ha elevat un recurs de súplica al TC, pas previ per a anar a Estrasburg. Tot i això, sent l’arribada del centre de recerca punt clau i candent a les eleccions, inclús més enllà del territori ordinenc, ho ha tractat com a tema d’actualitat i ha tornat a exposar les decisions comunals preses al respecte. L’ordre cronològic des del principi fins a l’actualitat ha servit com a argument principal per a Mortés per reivindicar que es tracta d’un projecte d’interès nacional. També que, en el seu moment es va fer arribar una carta ministerial a la corporació per informar d’aquest projecte, que tenia com a finalitat “la construcció d’un edifici de serveis en caràcter de recerca, desenvolupament i innovació”. Aquest punt ha estat clau. Mortés ha reivindicat que la nomenclatura de “laboratori P3” que fa servir Dolsa no seria correcta. O, més aviat, no específica per al que es farà a Grifols. “Tindrà un laboratori P3 a dins, sí, però no és així com a tal”, ha indicat el cònsol. [related:articles:1] Un cop arribat al punt en el qual el projecte segueix a tràmit a l’espera dels informes favorables del Govern, Mortés ha entrat en matèria. Ha assegurat, en primer lloc, que “la tramitació ha seguit els procediments legalment establerts per l’obtenció d’una llicència d’obra”. Així mateix, ha assegurat que les manifestacions de Dolsa “porten a qüestionar que sigui un projecte d’interès nacional i a crear dubtes sobre la correcta tramitació”. Aquest fet és per al cònsol “una mostra més de tergiversació i de les informacions esbiaixades que fa el conseller Dolsa sobre el centre de recerca”. Anant un punt més enllà, ha volgut matisar que Dolsa ha fet referència en diverses ocasions al concepte d’edifici d’interès públic que “no existeix com a tal, no està recollit a cap normativa”. [related:articles:2] Totes aquestes manifestacions de Dolsa tenen diferents interpretacions per a Mortés. D’una banda, ha assenyalat que li agradaria pensar que “és per desconeixement”, i no pas que l’interès sigui “polititzar aquesta qüestió, tot i que en temps electoral s’aprofita qualsevol cosa per desprestigiar al contrari”. Pel que fa al procés legal que ha emprès Dolsa, i que ha tingut el darrer pas les darreres hores, el cònsol ha assegurat que no se’ls ha comunicat durant la comissió celebrada. “El senyor Dolsa té el seu dret d’elevar els recursos que cregui i de fer les queixes que ell cregui oportú, si alguna cosa s’ha fet malament, que estem segurs que no, ja ho dirà la justícia”, ha sentenciat Mortés.