Pressupost en vigor sense una solució tancada per la ‘discriminació de les pensions’

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Segons fonts parlamentàries, encara s’ha de polir com es farà per modificar la llei de la CASS per pal·liar els efectes que genera l’article 20 del pressupost ja publicat. Un article que comporta que els pensionistes que visquin fora d’Andorra i hagin cotitzat menys de quinze anys no tenen dret a veure la seva prestació actualitzada amb el cost de la vida, amb l’IPC. Segurament es farà un canvi a la llei de la CASS i sí que s’actualitzaran les esmentades pensions, però cal veure amb quin paràmetre. El que hi havia damunt la taula era una mitjana de l’IPC europeu. [related:articles:1] Macron, en tot cas, a través dels seus serveis té el compromís que se solucionarà la qüestió de les pensions discriminatòries. D’aquesta manera s’ha estalviat haver de promoure la petició d’un dictamen previ de constitucionalitat. L’advertència feta des de l’Elisi va generar molt cangueli tant al Consell General com a Prat de la Creu, a Govern. I és que en el cas que s’hagués fet la demanda, s’hauria bloquejat tot el pressupost durant uns quants mesos. Excepte un canvi de darrera hora, ni el funcionaris ni els pensionistes no veuran la nòmina o la prestació, segons el cas, d’aquest mes de febrer incrementada amb l’IPC i tampoc amb la retroactivitat de gener De diferentment manera, amb la firma de Macron i la publicació exprés del pressupost, la llei serà vigent aquest dimarts, excepte una disposició final concreta. Però es fan tants canvis i tantes modificacions i transaccions i tot el que es vulgui, que la disposició que estableix l’entrada en vigor no és correcta. En efecte, tota la llei entra en vigor aquest dimarts “excepte l’article 101 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, modificat en la disposició final cinquena, que entra en vigor l’1 de gener del 2025 i és aplicable a les rendes netes i a la xifra de negoci que s’hagin generat durant l’exercici econòmic anterior”. Resulta, però, que no es tracta de la disposició final cinquena sinó de la quarta. I que té a veure amb la documentació que cal que aportin a nivell impositiu i de comptabilitat els treballadors per compte propi, amb els autònoms. Caldrà fer una esmena sense gaire més transcendència. En tot cas, i excepte un canvi de darrera hora, ni el funcionaris ni els pensionistes no veuran la nòmina o la prestació, segons el cas, d’aquest mes de febrer incrementada amb l’IPC i tampoc amb la retroactivitat de gener. Amb l’entrada en vigor del pressupost des d’aquest dimarts és evident que amb la mensualitat de març, que ja contemplarà la inflació, es regularitzarà també l’IPC no abonat el gener o el febrer.