Propostes realistes pel mercat de l’habitatge

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

A peu de carrer continuem palpant que la demanda d’habitatge manté un procés de creixement exponencial i que l’oferta d’habitatge a preus accessibles s’estanca. És evident que les mesures del govern no acaben de funcionar i, entre tots, hem de mirar de contribuir en aquest debat a través de l’honestedat, la moderació i el pragmatisme. En aquest sentit, què proposem des de la candidatura de Concòrdia+Desperta Laurèdia? Doncs suggerim accions concretes que estan a l’abast de qui legisla i governa. Accions dissenyades amb l’únic objectiu de contribuir a resoldre la problemàtica de l’habitatge i restaurar l’equilibri en el mercat. En aquest escrit, voldríem destacar les següents: Malgrat que reconeixem el valor de les inversions estrangeres per afavorir el creixement econòmic d’Andorra, és imperatiu que canalitzem aquestes inversions envers els sectors més innovadors. Per això, proposem suspendre les inversions estrangeres en immobles durant un període de divuit mesos. En aquest cas no caldria ni canviar la llei, ja que el mateix text preveu la possibilitat de denegar la concessió de permisos per les inversions estrangeres en immobles. Sense cap mena de dubte, és una qüestió de voluntat política. A més a més, mantindrem les sol·licituds d’inversions estrangeres que s’hagin formalitzat fins ara, de manera que es mantingui l’activitat en el sector, però sense contribuir en la saturació que viu actualment el mercat. “Estem compromesos amb el valor constitucional del dret a l’habitatge. Per aconseguir-ho, és fonamental que tots els actors implicats arribem a un consens a través el diàleg i que orientem les nostres accions envers allò que és realista” Ampliarem la moratòria actual per la concessió de permisos per pisos turístics. Aquesta mesura tindrà un impacte doblement positiu, ja que afavorirà que l’habitatge disponible es destini a les persones que treballen al país. Precisament qui més ho necessita i, a més, promourà que les pernoctacions turístiques tinguin lloc en el lloc que els hi correspon: els establiments hotelers. Establirem un sistema de quotes migratòries més estrictes pel que fa als residents passius i els treballadors a compte propi, afavorint que la construcció de nous immobles tinguin presents les necessitats dels qui treballen al país. Des de la nostra perspectiva, l’arribada de nous residents ha de ser adequada a les capacitats i límits del país. Estimularem l’habitatge de lloguer de llarga durada oferint crèdits tous per la rehabilitació d’habitatges sempre que aquests estiguin dedicats a contractes de lloguer per un període de deu anys. També, revisarem la normativa d’eficiència energètica pels immobles destinats al lloguer amb l’objectiu de fer la seva construcció més atractiva pels promotors. Rebaixarem l’impost de rendiments arrendataris (impost que recapten els comuns sobre els lloguers) amb l’objectiu que aquest estalvi es reparteixi equitativament entre el llogater i el propietari. D’aquesta manera, evitarem que l’estat hagi d’incrementar la despesa pública mitjançant ajudes a l’habitatge que alimenten la inflació. Articularem un impost obligatori i efectiu sobre els pisos buits i iniciarem converses diplomàtiques amb la hisenda espanyola i francesa per tal que aquests habitatges puguin sortir al mercat. Des de la candidatura de Concòrdia+Desperta Laurèdia estem compromesos amb el valor constitucional del dret a l’habitatge. Per aconseguir-ho, és fonamental que tots els actors implicats arribem a un consens a través el diàleg i que orientem les nostres accions envers allò que és realista. Les mesures que mencionem en aquest escrit i moltes d’altres que desplegarem durant la campanya pretenen restablir l’ordre en el mercat i protegir el dret a l’habitatge dels ciutadans d’Andorra. Si les diferents formacions polítiques demostrem un esperit constructiu i un profund sentit d’Estat, podem aconseguir-ho. Nosaltres, tenim la ferma convicció que aquesta situació es pot revertir perquè Andorra continuï sent la llar de tots els que hi treballem i ens l’estimem.