PS SDP+, el més procliu amb les demandes dels sindicats

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Els representants dels sindicats de funcionaris es van reunir el passat mes de febrer amb els candidats a cap de Govern de les sis llistes que es presenten als comicis generals i els van traslladar dotze punts que creien important a recollir en els seus programes electorals i tirar-los endavant la propera legislatura. Després de fer l’anàlisi dels respectius programes, des de la Plataforma Sindicat s’ha fet una comparativa i el resultat és que l’aliança socialdemòcrata és qui recull la gran part, concretament 11, seguit d’Andorra Endavant amb 9 i Concòrdia amb 6. En canvi, Liberals és qui no en contempla cap o no les especifica. L’aliança socialdemòcrata i Andorra Endavant coincideixen en respectar les condicions amb què els funcionaris van entrar respectant les condicions pactades d’inici El Partit Socialdemòcrata SDP+ i Andorra Endavant sí que porten ben explicat que respectaran les condicions amb què el personal de Funció Pública va entrar en el seu moment mitjançant un edicte. De fet, els socialdemòcrates en el programa exposa que “totes les contractacions de treballadors públics, inclosos els interins, han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència”. En el cas d’Andorra Endavant s’estableix el “compliment de les condicions pactades en el concurs-oposició per l’adjudicació de la plaça”. En aquest cas Demòcrates s’assenyala que “analitzarem i implementarem en funció de les estimacions econòmiques noves flexibilitzacions de les condicions de jubilació”. En el cas d’Acció no s’especifica, mentre que Liberals i Concòrdia no ho contemplen. [related:articles:1] Una altra de les preocupacions dels sindicats és que tots aquells funcionaris que s’han acollit a la jubilació o prejubilació cinc anys abans de la modificació de la Llei Qualificada de creació i regulació del Pla de Pensions de la Funció Pública i que, no opten a poder-se jubilar amb el 60% del darrer salari percebut. Per aquest motiu, volen que s’inclogui una Disposició Transitòria que això ho permeti. En aquest cas, només Andorra Endavant ho porta ben clar al programa. “Garantim el pla de pensions dels treballadors públics i un nivell mínim de pensions de jubilació tant al sector públic com privat i segons els anys de cotització”, subratllen. PS SDP+ ho porta, però sense especificar; DA vol analitzar la proposta amb els sindicats; Concòrdia no ho contempla de manera específica, mentre Acció i Liberals no ho especifiquen. En aquest àmbit, també volen que el Govern estigui obligat a fer les aportacions al fons del pla de pensions de la funció pública, que es desprenen dels estudis actuarials. Des de DA s’assegura que ja està contemplat al Pressupost, mentre PS SDP+ sí que ho porta al programa. Andorra Endavant no ho inclou de manera específica. En aquest sentit, es proposa modificar la Llei del fons de pensió que es va pactar amb l’anterior ministra de Funció Pública la secretària d’Estat. Des de l’aliança socialdemòcrata, es proposen reunions periòdiques per analitzar aquests temes, mentre que Andorra Endavant i Concòrdia, sí que ho inclouen directament. DA, per la seva banda, assegura que es continuaran proveint els compromisos i Acció hi passa de puntetes. L’harmonització dels complements dels membres dels cossos especials, un altre punt de coincidència entre PS SDP + i Andorra Endavant per evitar greuges comparatius Harmonitzar els complements que perceben els membres dels cossos especials, és una altra de les demandes. En aquest punt, PS SDP+ deixen ben clar que ho faran per “evitar greuges comparatius entre els professionals dels diferents cossos”, mentre la formació que lidera Carine Montaner exposa que “volem la satisfacció dels treballadors públics harmonitzant les condicions laborals dels diferents cossos de treballadors públics, inclosos els treballadors de les parapúbliques, organismes autònoms, Consell General, Administració general i Administració de Justícia”. Sobre aquesta qüestió, Demòcrates proposa crear unes taules de treball amb la participació dels sindicats, mentre que en el cas de Concòrdia es pot intuir, però no està clar i Acció i Liberals no ho expressen. Altres preocupacions fan referència al fet de no permetre una carrera horitzontal si abans no s’han revisat i modificat els perfils competencials de cada cos especial, cos general i cos de Justícia. Socialdemòcrates, Concòrdia i Andorra Endavant estan d’acord i ho inclouen en els seus programes, mentre DA assegura que “culminarem el procés de reclassificació dels llocs de treball”. Finalment, només PS SDP+ porta de manera específica la modificació de la llei de llibertat sindical amb el consens dels sindicats i garantint els drets. DA només es limita a dir que es crearà una taula de treball i Liberals directament no ho porten.