Ramaders d’Andorra preveu obtenir 1,2 milions per la venda de carn

Ramaders d’Andorra preveu obtenir 1,2 milions per la venda de carn

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Ramaders d’Andorra preveu obtenir 1,2 milions per la venda de carn

Ramaders d’Andorra preveu obtenir 1,2 milions per la venda de carn

Ramaders d’Andorra SA preveu ingressar l’any vinent fins a 1.250.000 euros per la venda de carn, un 8,70%  respecte dels 1.150.000 euros previstos per a aquest any, segons es desprèn del projecte de pressupost per a l’exercici 2023 entrat a tràmit al Consell General, uns comptes equilibrats que ascendeixen a 1.818.721 euros, un 7,19% més que els del 2022.

D’aquests ingressos, caldrà descomptar l’import que s’ha de pagar als ramaders per la compra del bestiar engreixat que es destina a sacrifici i producció de carn, que s’ha pressupostat en 1.060.000 euros, un 4,56% més que aquest any.

Així mateix, la societat pública calcula que ingressarà uns 488.000 euros per la venda de pinso, un 3,65% més que aquest any, mentre que les despeses per adquirir aquest pinso ascendiran a 460.000 euros, un 5,75% més que enguany. Amb tot, Ramaders d’Andorra, que estima que percebrà també 5.200 euros, un 48,57% més que aquest exercici, per la venda de pells i menuts, adverteix en la memòria que acompanya els comptes que aquestes previsions estan condicionades a l’evolució del context internacional, sobretot el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, que està comportant una escassetat en la producció de matèries primeres, principalment cereals destinats a la producció d’aliments per a animals, amb la fluctuació dels preus d’aquests productes que això comporta.

Encara en l’àmbit d’ingressos, la societat estima en 15.500 euros la partida corresponent a taxes i altres ingressos, com ara la contribució a la gestió de les primes, i que corresponen a 18 euros per cada prima rebuda del Govern per cap de bestiar boví, 11 euros per cada cap de bestiar equí i el 5% de l’import pagat de les primes de bestiar oví i caprí, unes retencions que únicament s’apliquen als animals criats i engreixats d’acord amb els procediments establerts per poder obtenir el distintiu o segell que acrediti que és carn de qualitat controlada d’Andorra.

Quant a les despeses, la societat preveu un increment del 10,69% de la partida de personal, que passa dels 153.133 euros d’aquest any als 169.521, un increment que es justifica pel creixement dels recursos humans de la societat que, al marge d’un gerent, s’ha dotat de tres carnissers amb contractes a ple temps per poder fer front al desenvolupament del projecte de comercialització de la carn per mitjà de barquetes, i poder comptar així amb els recursos necessaris per portar a terme les tasques de transformació, envasat i comercialització de la carn, assegurant a la vegada la traçabilitat del producte al llarg de tot el procés productiu.

Ramaders d’Andorra pretén també millorar els sistemes de gestió de la societat, i continuar la feina per millorar els sistemes de producció, molt centralitzada en mesos concrets, mitjançant la creació de diferents preus de compra als productors, en funció de la data del sacrifici dels animals. 

Quant a les activitats productives, la societat confia poder implementar l’any vinent noves mesures destinades a afavorir l’engreix de vaques adultes per tal de poder crear una nova línia de producció de carn vermella (carn de bou) per ampliar l’oferta actual, adaptant-se així a la demanda no únicament dels consumidors, sinó també de la restauració comercial. Així, es preveu una inversió de 13.000 euros en maquinària i equipament industrial per millorar la línia de producció de les safates.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/ramaders-dandorra-preveu-obtenir-12-milions-la-venda-de-carn