Renovació ‘per la força’ de la comissió de seguiment del pla de pensions de la Funció Pública

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La presidència que assumeix la interventora general de l’Estat, Meritxell Bonell, ha hagut de tibar de veta per completar una graella amb titulars, primers suplents i segons suplents. D’entrada, calia afegir a la comissió el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, i a partir d’aquí calia fer altres ajustaments. A més, no es van poder proveir per mitjà de les eleccions els representants dels col·lectius de l’administració de justícia i de la resta de cossos especials (banders, bombers, duana, cos penitenciari, policia i carrera diplomàtica). I tampoc la Comissió Consultiva de la Funció Pública (la Comissió de Personal de l’Administració General actual) no estava formada per representants dels col·lectius necessaris. Per tant, s’ha dit, han de ser considerats membres de la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions els partícips de més edat dels col·lectius afectats. En aquest marc, els titulars elegits entre els partícips són Irene González i Dolors Iglesias (cos general), Albert Maluquer (per part d’Educació) i Eulàlia Orobitg (en nom del personal assimilat). A aquests, i en representació dels partícips, s’hi afegeix, en ser els més antics, Maria Teresa Torra (cos general) i Salvador Prieto, Pol Sansa i Joan Forner en representació dels cossos especials. Com a representants de Govern, que és l’entitat promotora, i sempre partint de la base que se citen sols els titulars però cadascun d’ell té dos suplents, hi ha els citats Bonell i Cornella completats per Mireia Fernández i Sònia Llorens.