Sant Julià no ha de ser l’abocador d’Andorra

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La qüestió dels abocadors ha estat objecte de grans debats en els últims anys. Malgrat els esforços del govern per defensar la viabilitat d’un abocador nacional a la Rabassa, des de la candidatura de Concòrdia+DespertaLaurèdia associem aquest projecte amb un conjunt de riscos que mereixen ser tractats amb la màxima cautela. En primer lloc, convé tenir present que Laurèdia gaudeix de la major diversitat d’hàbitats naturals d’Andorra, amb un 64% de superfície boscosa. Des de la nostra òptica, el patrimoni natural és un dels principals atractius de la parròquia. Per això, denunciem l’elevat cost mediambiental que produirà l’ampliació de l’abocador de la Rabassa i apel·lem al sentit parroquial de totes les parts per a explorar opcions alternatives. “Sant Julià de Lòria no pot fer-se càrrec del cost de la mala planificació urbanística del Govern. Cada parròquia ha d’assumir, en la mesura que sigui possible, la responsabilitat pel que fa a l’ordenament del seu territori comunal. En aquest sentit, des de la candidatura de Concòrdia+Desperta Laurèdia desenvoluparem una estratègia nacional d’infraestructures i serveis públics de caràcter vinculant pels plans d’urbanisme comunals” En segon lloc, el projecte de l’abocador no s’adequa ni a les capacitats ni a les necessitats de la parròquia. Benentès, es tracta d’una problemàtica d’àmbit nacional i, per tant, no és admissible que sigui la parròquia de Sant Julià de Lòria qui es carrega “amb el mort” de la mala planificació urbanística. Al nostre entendre, l’abocador és una mostra més de la desatenció que ha sofert la parròquia per part de la coalició de Demòcrates i Liberals. En efecte, quan es tracta de desenvolupar projectes poc atractius o controvertits, és alarmant observar amb quina facilitat el Govern acostuma a mirar al sud. En tercer lloc, malgrat els ingressos addicionals associats al desenvolupament d’un abocador nacional, aquest projecte reforçarà el cercle viciós actual entre el creixement urbanístic i el finançament comunal. Des del nostre punt de vista, és imprescindible que alliberem el futur de la parròquia de projectes insostenibles i poc innovadors. Tenim a la nostra disposició exemples prou clars per evitar cometre errors del passat. En quart lloc, l’abocador produirà un increment substancial del trànsit de camions que minvarà la qualitat de vida i la seguretat dels ciutadans de Juberri, Auvinyà i Aixirivall. En aquest sentit, l’estat actual de les carreteres de la Rabassa i, sobretot, el trànsit de la parròquia, no permeten assumir una intensificació del tràfic de camions de grans dimensions. Sant Julià de Lòria no pot fer-se càrrec del cost de la mala planificació urbanística del Govern. Cada parròquia ha d’assumir, en la mesura que sigui possible, la responsabilitat pel que fa a l’ordenament del seu territori comunal. En aquest sentit, des de la candidatura de Concòrdia+Desperta Laurèdia desenvoluparem una estratègia nacional d’infraestructures i serveis públics de caràcter vinculant pels plans d’urbanisme comunals. Endemés, promourem la creació d’un parc natural que envolti el país i que comprengui el 50% del territori. Aquest parc estarà connectat per un conjunt de corredors ecològics dissenyats per protegir el valor paisatgístic d’Andorra. El patrimoni natural és el principal actiu de Laurèdia i l’herència del nostre passat. Defensem-ho.