Un avís del Col·legi d’Economistes provocarà canvis d’última hora a la llei d’auditoria

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha treballat les darreres setmanes el projecte de llei i les diferents esmenes que havien presentat els grups. Ara, ja està a punt per ser sotmès al ple. D’aquesta forma, s’aprovarà una legislació que, justament, havia quedat al calaix la passada legislatura amb la convocatòria de les eleccions generals i la dissolució del Consell General. Durant el treball a la comissió, Demòcrates i Concòrdia havien acordat un canvi a una de les disposicions transitòries, la segona. La llei, en els seus articles 9 i 10 estableix els requisits que caldrà complir per exercir a Andorra la professió d’auditor. Entre altres coses, la formació necessària però, també, quina experiència cal tenir. I, també, l’obligatorietat de superar un examen de competència teòric i pràctic fixat reglamentàriament i organitzat pel Col·legi d’Auditors. Ara bé, la disposició establia un règim transitori d’un any que ha de permetre la regularització d’aquelles persones que ja estiguin treballant al sector a Andorra. En comissió també s’ha acordat, més enllà de les que ja estan obligades actualment per la Llei de societats, també hagin de sotmetre’s a una auditoria les empreses que facturin més de deu milions d’euros durant dos exercicis consecutius Hi havia dues vies. Una, professional, acreditant l’experiència prèvia. Una altra, “no professional”, demostrant que es té una titulació en ciències econòmiques, empresarials, financeres o comptables i, també un mínim d’experiència en el sector. Més concretament, sis anys. Aquí, el text original exigia que d’aquests, almenys tres fossin “amb un auditor o societat d’auditoria a Andorra en els darrers deu”. I aquí rau el problema. En comissió, via una esmena de Concòrdia, es va acordar -i tots els grups hi van estar d’acord amb l’excepció de Ciutadans Compromesos, el representant del qual no va assistir aquell dia a la reunió- suprimir aquest requisit. El fet que part de l’experiència hagués de ser al país. I així va quedar al text que, ara per ara, s’ha de votar al ple. Fonts consultades, però, han reconegut que aquesta modificació va ser rebuda amb molta preocupació pel Col·legi d’Economistes. Es va advertir, ras i curt, que podria convertir-se en una via per a l’intrusisme. S’entenia que pot ser aprofitada per persones que, ara mateix, no es troben a Andorra per demanar la inscripció al registre d’auditors i, per tant, començar a exercir al Principat. Les explicacions han convençut a la majoria, que ha buscat la fórmula per fer marxa enrere. I l’ha trobat. En no haver estat present a la reunió, Ciutadans Compromesos ha pogut presentar un vot particular. És a dir, demanar de debatre al ple una esmena que sí que ha estat aprovada en comissió per, si la majoria de la cambra ho accepta, retornar el text al seu estat original. Per tant, és el que es votarà prèviament a la globalitat del text. Des de CC, s’ha indicat que l’exigència de tres anys d’experiència a Andorra “dona un plus de seguretat als economistes del país durant els pròxims dotze mesos i evita que pugui haver-hi tot un plegat d’auditors estrangers a canibalitzar el sector” a més d’assegurar que qui treballi al sector “tingui un mínim coneixement del nostre marc fiscal i legal”. Des de Demòcrates, també s’ha confirmat que es té intenció de donar suport a aquest vot particular i, per tant, l’aritmètica parlamentària ja garanteix el retorn del text al seu estat inicial. De fet, altres grups també analitzaran aquesta possibilitat, un cop escoltat l’avís dels economistes. Justament, abans del debat de la llei hi haurà un altre de parcial. En aquest cas via la reserva d’esmena que ha presentat el grup parlamentari socialdemòcrata. És a dir, intentar que el ple aprovi una proposta de modificació que no es va validar en comissió. En aquest cas, la que volia suprimir la disposició final tercera del projecte legislatiu. Aquesta modifica l’article 72 de la Llei de societats, que és on s’estableix quines empreses han de sotmetre’s a una auditoria de comptes. Més concretament, actualment ho han de fer aquelles que compleixin dos de tres requisits: tenir partides d’actiu per un valor superior a 3,6 milions, una xifra de negoci anual superior als sis milions i més de 25 treballadors. El text canvia aquest darrer punt i ho apuja fins a més de 50. El PS considera, tot esgrimint que així també ho demana el Col·legi d’Economistes, que s’ha de mantenir l’actual situació. En comissió, la disposició final sí que va ser modificada. Via una esmena de Concòrdia es va afegir un altre supòsit que, si es complia, obligava les empreses a passar una auditoria anual de comptes: que durant dos exercicis l’empresa tingui una facturació superior als 10 milions d’euros. Altres canvis introduïts en la comissió és la incorporació de la incorporació de “l’escepticisme professional” com a un dels principis que ha de regular la feina dels auditors. També es redueixen les taxes d’inscripció al registre d’auditors: passen de 9.000 i 3.000 euros en funció de si s’és persona jurídica o física a 3.000 i 1.000 respectivament.