Vela demana per la gestió de la Societat d’Autors i de Drets de Veïns

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La consellera general ha demanat els motius pels quals no s’ha tancat cap conveni de reciprocitat amb les societats gestores de drets d’autor, després de 12 anys de creació de la SDADV; per quin motiu, després de l’aprovació del manual de tarifes l’any 2013 no s’ha accelerat la signatura d’aquests convenis i en quina fase es troba i per quin motiu el Govern que tutela, supervisa i controla l’activitat de la SDADV no ha possibilitat l’elaboració i aprovació del reglament que ha de determinar la manera del repartiment de les tarifes i l’establiment dels programes informàtics per a l’aplicació del cobrament. Vela també ha sol·licitat saber el nombre d’autors andorrans i residents que han cedit la gestió dels seus drets a la SDVAV i quin és el repertori sobre el qual té dret de representació la SDADV a Andorra. La consellera socialdemòcrata també ha preguntat sobre les accions fetes pel Govern prop de la societat francesa que ha signat convenis amb altres entitats per gestionar drets a Andorra -quan per llei la única entitat legitimada per fer-ho és la SDADV-; quin és l’actual contracte (amb els imports a satisfer) entre la SDADV i Andorra Telecom per a la gestió dels drets audiovisuals, musicals, artístics i altres, així com amb Andorra Televisió, i com es reparteixen els drets audiovisuals d’ambdues parapúbliques i com es gestionen (o es pensen gestionar) els drets audiovisuals de les plataformes digitals.